Kulturskatter

Verdalssongen

Teksten sto på trykk i Verdalingen 24.desember 1970 med kommentar av forfattaren Bjarne Slapgard, (1901-1997).

Det var naturleg at songen då fekk stork farge av den historiske hendinga den gongen, truleg i sterkaste laget, vil eg meine. Det synte seg i alle fall under krigen, (og ei god tid etter) at det tredje verset i diktet med sitt: «Heil deg, du dal» og «Heil deg, du døl», fikk el lei slagside av di denne gamle, fagre helsinga stod for ein viss politikk.
No, ved 40-årsminnet, er det kanskje rett å kommentere denne songen litt. Det som til vanleg blir kalla «Verdals-songen», er dei tre første versa av eit dikt som heiter «Vår eigen dal».

Dette diktet finst i samlinga «Stiklestadtonane» (Globus - forlaget A/S Trondheim 1961) s. 48-49. Diktet har seks vers. Her prentar vi heile diktet «Vår eigen dal»; for det er no og då folk som spør etter alle versa i Verdals-songen. Så får vi tru at trykkfeilane held seg borte, denn gongen...

Salmeboka av magnus brostrup

- den første virkelige norske salmeboka

(1802-1880) Magnus Brostrup Landstad var prestesønn og født på Måsøy i Finnmark. Han er en av de mest kjente kulturpersonligheter med røtter i Verdal. Det var hans far , Hans Landstad, født 5. august 1771 som førte Landstad-navnet ut i den «vide verda», som Bjarne Slapgard skrev det i Verdal Historielags Årbok for 1990.

Da Landstad var ni år gammel, flyttet familien til Telemark, hvor han vokste opp og senere fikk sitt første prestekall. Landstad er for folk flest kjent som salmedikter og redaktør for den første salmeboken i norsk språkdrakt. Unntatt i Trøndelagsfylkene og i Telemark er det kanskje få som kjenner til at han gjennom sin iherdige inn- samling av norsk folkediktning, folkeminne, sagn, viser, eventyr o.a. var en pioner på sitt område.

Songen til Øra

Randi Schjølberg (1922-2006)

I 1960 utlyste Øras Vel en konkurranse om beste sang til Øra. Randi sendte inn sitt bidrag, og vant Konkurransen med «Songen til Øra». Da Verdalsøra ble by i 1998 ble sangen valgt til bysang.

Fotoarkiv fra Verdalsraset

Bilder fra Waldemar Christopher Brøggers fotoarkiv fra Verdalsraset

Verdal Historielag har vært så heldig å få tilgang til en del originalbilder tatt like etter Verdalsraset i 1893. Bildene har vi fått lånt av Per Morten Barstad, ved Naturhistorisk Museum ved Universitet i Oslo. Barstad er fra Levanger og han arbeider som arkiv- leder ved Naturhistorisk museum, som ligger på Tøyen hovedgård i Botanisk hage på Tøyen i Oslo.

Rull til toppen