Kirker

Stiklestad Kirke

Stiklestad kirke er en langkirke bygd i stein i romansk stil fra 1180. Kirken ble påbygd på 1500-tallet og den har 520 sitteplasser.

Arkitekt: Erkebiskop Eystein Erlendson. I kirken finner vi altertavla «Sverdet og liljen», en freske malt av Alf Rolfsen – ferdig til den store 900-årsmarkeringen av slaget på Stiklestad den 29. juli 1930.
Det er kirkegård ved kirken.

OM STIKLESTADKIRKA I ÅRBØKENE

Årbok 1950
«Stiklestad kyrkje 800 år», av Anton Sætevik.

Årbok 1954/55
«Det danska riksvapen i Stiklestad kyrka», av Svante Høglin.

Årbok 1990
«Å eg veit meg eit land – Eit bardoms- minne fra jula 1944 i Stiklestad kyrkje» av Gerd Søraa.

Årbok 1991
«
Restaureringen av Stiklestad kirke i forbindelse med jubileet i 1930», av Alv Okkenhaug.

Årbok 1998 finner du
«Historien om Gloger – Stiklestads første kirkeorgelbygger» av Willy Charles Pedersen.

Årbok 1991
«Kong Olav V og Stiklestad» av Jon J. By.

Årbok 2007
«Om maleren Alf Rolfsen», av Kirsten Revold, datter av Rolfsen.

Verdalsøra Kapell
Vinne kyrkje
Vuku Kirke
Vera Kapell
Det katolske kapell
Eldre Kirker
Rull til toppen