Trønder1030

I dette prosjektet prøver vi å blir betre kjent med trønderane som levde på Olavs tid:

Det er knapt nokon tidsperiode i norskhistorie det er skreve så mykje om som vikingtida, men det er lite litteratur om det kvardagslege livet, korleis folk fleste hadde det – korleis dei levde liva sine.

Prosjektet TRØNDER 1030 er eit samarbeid mellom Verdal historielag, Verdal bibliotek/Verdal kommune og fleire andre. Her har vi stilt stil tre hovudspørsmål omkring trønderane som levde for tusen år sidan:

  • Kven var dei?
  • Kor kom dei frå?
  • Korleis hadde dei det?

Ved å kombinere historie, arkeologi og medisin ønsker vi å studere folket og deira helse og levekår heilt til bake til tida før 1030. Sjå meir her om «Trønder 1030».

Formidling er ein viktig del av prosjektet TRØNDER1030 , og i heftet «Gamal-Jostein og bygda» har vi i del I spekulert på korleis det kunne vere å leve som ein Gamal-Jostein oppi Sul omkring år 1030.  (Heftet kan kjøpes frå historielaget sin nettbutikk).

I del II i heftet har vi ei oversikt over eit utval lokalhistoriske artiklar frå tida før og omkring år 1030. Det er ein omfattande litteratur, og artiklane er trykt i ulike publikasjonar og over meir enn hundre år. På nettsida her har vi samla artiklane som pdf-filer og kategorisert dei etter tema, så dei er lettare tilgjengeleg.

Dersom du klikkar deg inn på det temaet du er interessert i, kan du finne aktuelle artiklar her, tilsvarande dei tema du ser under.

01 Steinalder og bronsealder

04 Vegleier

07 Ødegardar

10 Dagleg liv

13 Arkeologiske metodar

16 Turområde

02 Den første busettinga

05 Varsling og forsvarssystem

08 Jarnproduksjonen

11 Arkeologiske funn i Verdal

14 Mytologi

17 Kronikkar 2024

03 Utmark

06 Utflytting

09 Organisering av samfunnet

12 Arkeologiske funn elles i Nord-Trøndelag

15 Omkring slaget på Stiklestad

Rull til toppen