Årsmeldinger

Nedenfor finner du de siste årsmeldingene fra styre og utvalg i Verdal historielag. Da vi anser regnskapstall for «indre anliggender», er disse fjernet fra denne publiseringen.

Dokumentene gis navn etter det året da møtet avholdes, men forteller om virksomheten i foregående år.

slagaet_stiklestad1030

Hentet fra Årsmelding fra Verdal Historielag for 2009/2010 framlagt for Årsmøtet den 17. mars 2010. Mer om illustrasjonen finner du på Wikipedia

Rull til toppen