Æresmedlemmer

Enhver frivillig organisasjon med respekt for seg selv, utnevner fra tid til annen æresmedlemmer. I så måte er ikke Verdal historielag noe unntak.

Nå er det slik at Verdal historielag har hatt «to liv»: Laget ble som kjent grunnlagt 24/4-1949, og hadde en aktiv periode fram til 1955. Av ulike grunner gikk laget da inn i en mer passiv periode. I et oppslag i Innherreds folkeblad av 30. mai 1958, finner vi at årboka for 1954/55 «nå» sendes ut.

Inne i denne boka kan vi se at den er trykket hos A/S Nidaros og Trøndelagens boktrykkeri i Trondheim i 1957...

Den passive perioden for laget varte fram til at det ble startet opp igjen med ny kraft og mannskap 11. mars 1976. Inn mot jul dette året kom det ut et Årsskrift for 1976 som var tilegnet Peder Brønstad, lærer og historiker (1876-1957).

I januar 2020 fikk historielaget en forespørsel fra Landslaget for lokalhistorie, om en kortfattet historikk for Verdal historielag. For å få oversikt over blant annet tidligere formenn i laget, måtte vi lese litt på sider i bøkene som vi normalt ikke renleser. I forordet i Årsskrift for 1976, finner vi da at Peder Brønstad faktisk ble utnevnt til æresmedlem i historielaget på hans 80-årsdag, 9. august 1956. Denne opplysningen har dessverre ikke vært kjent for styret. Men fra nå av er også han innlemmet i rekken av æresmedlemmer i laget. Så her følger en komplett oversikt over alle våre æresmedlemmer, med bosted, og år for utnevnelse:

 • Roald Martinus Veimo, Verdal (1952 - ) 2024
 • Ronald Inndal, Verdal, (1942 - ) 2024
 • Jostein Holmen, Verdal, (1947 - )  2020
 • Kjetil Dillan, Verdal, (1954 - )  2018
 • Jon Holmlimo, Verdal, (1938 - )  2017
 • Eystein Ness, Verdal, (1943 - )  2013
 • Johannes Overmo, Verdal, (1941 - )  2012
 • Thomas Berg, Verdal, (1938 - )  2011
 • Jostein Molde, Trondheim, (1951 - ) 2010
 • Magne Årstadvold, Verdal, (1931 - )  2009
 • Øystein Walberg, Verdal, (1937 - ) 2008
 • Steinar Berg, Verdal, (1944 - )2007
 • Arne Gunnar Bakken, Verdal, (1929 - 2017)  2006
 • Jørgen Johnsen, Verdal, (1939 - )  2005
 • Grethe Forbregd, Molde, (1940 - )  2003
 • Svein Guddingsmo, Verdal, (1924 - 2020)  2003
 • Solveig Ness, Verdal, (1933 - )  2003
 • Trond Okkenhaug, Verdal, (1936 - 2017)  2003
 • Agnes Solli, Verdal, (1937 - 2021)  2003
 • Hans Jøsås, Verdal, (1918 - 2006)  1998
 • Morten Veimo, Verdal, (1921 - 2005)  1993
 • Helge Dillan, Levanger, (1896 - 1991)  1990
 • Reidar Prestmo, Verdal, (1916 - 1998)  1986
 • Bjarne Slapgard, Levanger, (1901 - 1997)  1983
 • Fredrik Bye, Verdal, (1893 - 1979)  1977
 • Peder Brønstad, Verdal, (1876 - 1957)  1956
IMG_3975
Rull til toppen