Om oss

Verdal historielag er en frivillig organisasjon som har som formål å arbeide for interesse og kunnskap om historie og kulturminner i bygda vår.

Årbokredaksjonen gir ut historielagets årbok hver høst. Denne boka inneholder artikler om lokalhistoriske temaer både fra nyere historie og fra fjern fortid. Vi har også gitt ut bøker om spesielle temaer innenfor bygdas lokale historie. Dette gjelder f.eks. den nære etterkrigstida i Verdal, general Armfeldts hærtog gjennom bygda i 1718 og verdalsraset i 1893.

Metallsøkerutvalget er ganske nytt i historielagssammenheng. Metallsøkerne i laget har gjort mange interessante funn, og de gjør en viktig jobb for å avdekke bygdas eldste historie. Metallsøking i lagets regi foregår i nært samarbeid med fylkeskommunens avdeling for kulturminnevern.

Historielaget samarbeider også med Stiklestad Nasjonale kultursenter om å arrangere onsdagstreff med foredrag om historiske tema med tilknytning til vår lokale historie. Vi har også et nært og godt samarbeid med kommunens kulturtjeneste om ulike arrangement og prosjekt med lokalhistorisk betydning.

Slektsutvalget arrangerer slektskafé og kurs i slektsgransking. Utvalget blir også kontaktet av mange privatpersoner som trenger hjelp til å finne opplysninger om sine familierøtter.

Forsvarshistorie- og Minnesmerke-utvalget endret i 2023 navnet fra å være Minnesmerkeutvalget.  

Årsaken til det er at Foreningen til bevaring av De Værdalske befestninger (DVB) ble nedlagt, og oppgavene overtatt av Verdal historielag.  

Utvalgets formål er dermed å ta vare på bygdas forsvars- og krigshistorie og de mange historiske minnesmerkene vi har i bygda vår. 

Turutvalget arrangerer turer til lokalhistoriske steder både i og utenfor bygda.

Ellers setter vi i gang ulike aktiviteter omkring spesielle lokalhistoriske tema når det er aktuelt.

SIDEN 1949

Verdal historielag ble stiftet 24. april 1949, av herrene Oddmund Suul (formann), Johannes Dahl (nestformann), Øivind Braarud (kasserer), Jon Suul (sekretær) og Fredrik By (styremedlem). Fra første år har laget har laget følt det som hovedoppgave å samle inn stoff til, og utgi ei bok per år.

På grunn av relativt få aktive og mange andre verv blant drivkreftene, lå laget nærmest i dvale fra ca. midten av 1950-tallet og fram til at laget ble startet på nytt med årsmøte 22. februar 1977, da nye krefter overtok. På tross av denne stille perioden er det per årsskiftet 2023-24 utgitt 56 årbøker + ca. 15 andre publikasjoner i historielagets regi.  

Æren for dette skal våre flinke skribenter ha, og at vi bor i ei bygd full av historie. 
En stor takk overbringes herved til våre skribenter!  

 I tillegg har laget gitt økonomisk støtte til en rekke andre lokalhistoriske bokutgivelser.   

styret1949edit

Ny bok, hvert år!

Verdal Historielag gir hvert år ut et lokalhistorisk skrift på vel 200 sider. For at vi skal kunne holde fram med det, er vi avhengig av stoff. Har du som leser dette noe som du tror kan være aktuelt for årboka?

«Alt» er i utgangspunktet av interesse, stort eller smått – bilder, avis- utklipp (ikke bare større ting som har vært drøftet i avisspaltene, men også annonser, smånotiser, osv.)

Kanskje har du en fiks ferdig artikkel liggende i en skuff? Husk at ting blir veldig fort historie. Årbokredaksjonen tar gjerne imot tips om tema som du ønsker historielaget skal ta opp, personer vi bør intervjue, osv.

Vil ha historier fra nye verdalinger!

Det er lite av historier fra «nye» verdalinger i årbøkene.  

Redaksjonen har lenge etterlyst historie som er skrevet av representanter for den store gruppen innflyttere som kom til Verdal i forbindelse med Aker-etableringen. Dette ønsket står fortsatt ved lag, og redaksjonen ønsker seg bidragsytere som kan skrive om hvordan det var å komme hit på syttitallet, og om disse for eksempel betrakter seg/blir betraktet som verdalinger. Andre tema kan selvfølgelig også være aktuelt! 

Så, skriv i vei!

Ta kontakt med bokredaksjon@verdal-historielag.no  

Rull til toppen