Om oss

Verdal historielag er en frivillig organisasjon som har som formål å arbeide for interesse og kunnskap om historie og kulturminner i bygda vår.

Årbokredaksjonen gir ut historielagets årbok hver høst. Denne boka inneholder artikler om lokalhistoriske temaer både fra nyere historie og fra fjern fortid. Vi har også gitt ut bøker om spesielle temaer innenfor bygdas lokale historie. Dette gjelder f.eks. den nære etterkrigstida i Verdal, general Armfeldts hærtog gjennom bygda i 1718 og verdalsraset i 1893.

Metallsøkerutvalget er ganske nytt i historielagssammenheng. Metallsøkerne i laget har gjort mange interessante funn, og de gjør en viktig jobb for å avdekke bygdas eldste historie. Metallsøking i lagets regi foregår i nært samarbeid med fylkeskommunens avdeling for kulturminnevern.

Historielaget samarbeider også med Stiklestad Nasjonale kultursenter om å arrangere onsdagstreff med foredrag om historiske tema med tilknytning til vår lokale historie. Vi har også et nært og godt samarbeid med kommunens kulturtjeneste om ulike arrangement og prosjekt med lokalhistorisk betydning.

Slektsutvalget arrangerer slektskafé og kurs i slektsgransking. Utvalget blir også kontaktet av mange privatpersoner som trenger hjelp til å finne opplysninger om sine familierøtter.

Minnesmerkeutvalget er opptatt av å formidle kunnskap om, og ta vare på de mange historiske minnesmerkene vi har i bygda vår.

Turutvalget arrangerer turer til lokalhistoriske steder både i og utenfor bygda.

Ellers setter vi i gang ulike aktiviteter omkring spesielle lokalhistoriske tema når det er aktuelt.

SIDEN 1949

Verdal historielag ble stiftet 24. april 1949, av herrene Oddmund Suul (formann), Johannes Dahl (nestformann), Øivind Braarud (kasserer), Jon Suul (sekretær) og Fredrik By (styremedlem). Fra første år har laget har laget følt det som hovedoppgave å samle inn stoff til, og utgi ei bok per år.

På grunn av en variert oppslutning og interesse, har laget i noen år ligget i dvale(1956-1976), men har likevel rukket å utgi over 30 bøker med sidetall på fra ca 50 og opptil 270. Det ideelle tallet er 240 sider, men det blir nesten aldri plass for alt i boka, derfor økes sidetallet nesten hvert år.

Æren for dette skal våre flinke skribenter ha, og at vi kommer fra ei bygd full av historie.

styret1949edit

Ny bok, hvert år!

Verdal Historielag gir hvert år ut et lokalhistorisk skrift på vel 200 sider. For at vi skal kunne holde fram med det, er vi avhengig av stoff. Har du som leser dette noe som du tror kan være aktuelt for årboka?

«Alt» er i utgangspunktet av interesse, stort eller smått – bilder, avis- utklipp (ikke bare større ting som har vært drøftet i avisspaltene, men også annonser, smånotiser, osv.)

Kanskje har du en fiks ferdig artikkel liggende i en skuff? Husk at ting blir veldig fort historie. Årbokredaksjonen tar gjerne imot tips om tema som du ønsker historielaget skal ta opp, personer vi bør intervjue, osv.

Vil ha historier fra nye verdalinger!

Det er lite av historier fra «nye verdalinger i årbøkene. Arnhild Brustad i historielaget sier til lokalavisa Verdalingen den 18.11.09 at hun savner «historier som er skrevet av representanter for den store gruppen innflyttere som kom til Verdal i forbindelse med Aker-etableringen på syttitallet», og sier hun kunne tenke seg «noen bidragsytere som kunne skrive om hvordan det var å komme hit på syttitallet», og lurer også «på om de har bodd her lenge nok til at de opplever seg selv som verdalinger.»

Årbokredaksjonen 2011 skriver i Årbok 2011:

«Våren 2011 gjekk redaksjonen ut i lokalavisene og etterlyste stoff frå dei som opplevde å være på «den andre sida» under krigen.»… Det er her «mykje historie som ikkje er skrevi ned. Vi fekk inn ein artikkel i årboka 2010, men håpar at fleire kan komme med stoff seinare. Vi etterlyser dess- utan stoff frå 1950-, 60-, og 70-åra, for eksempel om mekaniseringa av landbruket, kva som skjedde med lokal- samfunna då bilen og fjernsynet vart allemannseie, og ikkje minst kva som skjedde under den store industriut- bygginga frå 1970-åra. Korleis var det å komme som innflyttar til Verdal i 1970-åra? Her er det mykje stoff som bør skrivast ned.»

Så, skriv i vei!

Du kan sende inn ditt bidrag her.

Rull til toppen