Bli medlem

Bli medlem av Verdal Historielag

Historielaget hadde per mars 2014 i overkant av 400 betalende medlemmer og 14 æresmedlemmer.
Innmelding kan skje per mail til kassereren som sender ut giro.

Historisk kunnskap- beriker hverdagen!

NETTBANK

Dersom du ønsker å betale over nettbank, ber vi om at du skriver navn, fullstendig adresse, tlf, mobil, og gjerne e-postadressen du kan nås på.
Kontonummer: 4440.30.99640

MEDLEMSKONTINGENT

Medlemskapet gjelder for ett år. Ny giro og innkalling til årsmøte blir sendt i mars påfølgende år. Kontingenten er for tiden kroner 100,- .Ingen medlemsavgift det året en melder seg som medlem, men du får giro for eventuellt å forhåndsbetale årets årbok.

TILBUD PÅ ÅRBOKA

Kr. 315,- For nye medlemmer som ønsker årboka tilsendt automatisk. Du betaler kroner. 250,- + porto (p.t. 65,-) , = kr 315,- til sammen. Årboka blir uten ytterligere kostnader sendt straks den er ferdig fra trykkeriet.

E-POSTLISTE FOR HISTORIELAGETS MEDLEMMER

Styret i historielaget arbeider med å utarbeide en E-postliste for historielagets medlemmer. På denne måten kan vi spare portoutgifter ved utsendinger av innkallinger til møter, kurs, styremøter og de forskjellige arrangementene vi har i løpet av året.

Rull til toppen