Send inn ditt bidrag

Verdal Historielag gir hvert år ut et lokalhistorisk skrift på vel 200 sider. For at vi skal kunne holde fram med det, er vi avhengig av stoff. Har du som leser dette noe som du tror kan være aktuelt for årboka?

«Alt» er i utgangspunktet av interesse, stort eller smått – bilder, avisutklipp (ikke bare større ting som har vært drøftet i avisspaltene, men også annonser, smånotiser, osv.) Kanskje har du en fiks ferdig artikkel liggende i en skuff? Husk at ting blir veldig fort historie. Årbokredaksjonen tar gjerne imot tips om tema som du ønsker historielaget skal ta opp, personer vi bør intervjue, osv.

Dere som har vært verdalinger i 20-30-40-50 år er absolutt aktuelle som bidragsytere. Hvordan så det ut der du bor, der du ferdes mye, osv. da du kom? Hvordan ser det ut i dag, og hva har skjedd på mellomtiden? Før- og nå-bilder sier til dels mer enn ord.

VIL HA HISTORIER FRA NYE VERDALINGER

Det er lite av historier fra «nye verdalinger i årbøkene. Arnhild Brustad i historielaget sier til lokalavisa Verdalingen den 18.11.09 at hun savner «historier som er skrevet av representanter for den store gruppen innflyttere som kom til Verdal i forbindelse med Aker-etableringen på syttitallet», og sier hun kunne tenke seg «noen bidragsytere som kunne skrive om hvordan det var å komme hit på syttitallet», og lurer også «på om de har bodd her lenge nok til at de opplever seg selv som verdalinger.»

Årbokredaksjonen 2011 skriver i Årbok 2011: «Våren 2011 gjekk redaksjonen ut i lokalavisene og etterlyste stoff frå dei som opplevde å være på "den andre sida" under krigen.»… Det er her «mykje historie som ikkje er skrevi ned. Vi fekk inn ein artikkel i årboka 2010, men håpar at fleire kan komme med stoff seinare. Vi etterlyser dess- utan stoff frå 1950-, 60-, og 70-åra, for eksempel om mekaniseringa av landbruket, kva som skjedde med lokal- samfunna då bilen og fjernsynet vart allemannseie, og ikkje minst kva som skjedde under den store industriut- bygginga frå 1970-åra. Korleis var det å komme som innflyttar til Verdal i 1970-åra? Her er det mykje stoff som bør skrivast ned.»

Rull til toppen