Følg oss

Vi legger stadig ut noe nytt og spennende på vår Facebook! Følg oss da vel.

Bli medlem

Bli medlem i dag og få rabatterte priser på årbøker.

Verdal historielag er en frivillig organisasjon som har som formål å arbeide for interesse og kunnskap om historie og kulturminner i bygda vår. Ellers setter vi i gang ulike aktiviteter omkring spesielle lokalhistoriske tema når det er aktuelt.

Bidra med stoff til neste årbok!

Verdal Historielag gir hvert år ut et lokalhistorisk skrift på vel 200 sider. For at vi skal kunne holde fram med det, er vi avhengig av stoff. Har du som leser dette noe som du tror kan være aktuelt for årboka?

«Alt» er i utgangspunktet av interesse, stort eller smått – bilder, avisutklipp (ikke bare større ting som har vært drøftet i avisspaltene, men også annonser, smånotiser, osv.) Kanskje har du en fiks ferdig artikkel liggende i en skuff? Husk at ting blir veldig fort historie. Årbokredaksjonen tar gjerne imot tips om tema som du ønsker historielaget skal ta opp, personer vi bør intervjue, osv.

Dere som har vært verdalinger i 20-30-40-50 år er absolutt aktuelle som bidragsytere. Hvordan så det ut der du bor, der du ferdes mye, osv. da du kom? Hvordan ser det ut i dag, og hva har skjedd på mellomtiden? Før- og nå-bilder sier til dels mer enn ord.

IMG_3983-2

Over 50 årbøker!

Vi er stolte over å ha skapt, samlet og ivaretatt så mye lokalhistorie fra Verdal! Se hele oversikten og klikk på bildet av den boka du ønsker å kjøpe eller lese digitalt!

Rull til toppen