Styret og nemnder i Verdal Historielag etter årsmøtet 2017

Ønsker du kontakt med oss, kan du sende
e-post eller bruke postadressen til høyre.

INNMELDING
kan skje per e-post til Kassereren.

For henvendelser vedrørende slektsspørsmål, se nedenfor. Ledere i underutvalg deltar i styremøter. For annet: post@verdal-historielag.no. Stoff til årboka sendes leder av Årbokredasjonen.

     

STYRET

MINNESMERKEUTVALG

TURUTVALG

Leder: Veimo, Roald

Leder: Holmvik, Rudolf Leder: Overmo, Johannes

Kasserer: Grønskag, Alf

Overmo, Johannes Eystein, Ness

Sekretær: Dillan, Kjetil

Veimo, Roald Lerfald, Ivar
Nestleder: Raaen, Guri F. Inndal, Ronald Slottemo, Anne Mari

Medlem: Forbregd, Else

Nyberg, Olav
Vara: Guddingsmo, Svein REVISORER

Storhauag, Steinar

  Ness, Kjell
Sandstad, Karin SALGSNEMND Grindberg, Gunnar
Leder: Grønskag, Alf  
ÅRBOKREDAKSJON Bjørklund, Olav Georg

VALGNEMND

Leder: Holmen, Jostein Kvernmo, Roar

Østraat, Arne

Hjelde, Toril

Thome, Jørgen

Storholmen, Sigrun D.

Nevermo, Ole Christian  

Støa, Annbjørg

Kvålen Veimo, Gudrun

SLEKTSUTVALG

 
Haugrud, Ove Leder: Grønn, Oddbjørg WEB-UTVALG
  Rønning, Tore Redaktør: Dillan, Kjetil
  Gåsvik, Kåre Holmlimo, Jon
Larsson, Stenulf Inndal, Ronald
  Støa, Karl Larsen, Ole Morten
     Utsendinger til årsmøtet for Stiftelsen Stiklestad Museum:
Solveig Ness, John Baglo, Ingvald Lein, Karl Støa, Ronald Inndal, Johannes Overmo, Melvin Ness, Else Forbregd

Samarbeidsutvalg for Stiklestad Museum:
Ingvald Lein, Jon Holmlimo, Gunnar Grindberg

Utsendinger til Nord-Trøndelag Historielags årsmøte:
Roald Veimo, Johannes Overmo
Varautsendinger.
Rudolf Holmvik, Kjetil Dillan


E-POSTLISTE FOR HISTORIELAGETS MEDLEMMER
Styret i historielaget arbeider med å utarbeide en E-postliste for historielagets medlemmer. På denne måten kan vi spare portoutgifter ved utsendinger av innkallinger til møter, kurs, styremøter og de forskjellige arrangementene vi har i løpet av året.

! Send derfor din e-postadresse til Web-ansvarlig eller noen annen i styret - i dag.

OPPDATERT: 23.03.18

 


VERDAL HISTORIELAG
PB 148
7651 VERDAL

Skriv ut