Styret og nemnder i Verdal Historielag etter årsmøtet 2017

Ønsker du kontakt med oss, kan du sende
e-post eller bruke postadressen til høyre.

INNMELDING
kan skje per e-post til Kassereren.

For henvendelser vedrørende slektsspørsmål og stadnamn, se nedenfor. Ledere i underutvalg deltar i styremøter. For annet: post@verdal-historielag.no. Stoff til årboka sendes leder av Årbokredasjonen.

     

STYRET

MINNESMERKEUTVALG STADNAMNUTVALG

Leder: Veimo, Roald

Leder: Holmvik, Rudolf Leder: Aunøien Rein, Turid

Kasserer: Grønskag, Alf

Overmo, Johannes

Valstad, Olav

Sekretær: Dillan, Kjetil

Veimo, Roald Larsen, Ole Morten
Nestleder: Støa, Annbjørg Inndal, Ronald Eklo, Svein Arnt

Medlem: Forbregd, Else

Nyberg, Olav
Vara: Guddingsmo, Svein

TURUTVALG

Dahl Storholmen, Sigrun

  Leder: Overmo, Johannes
Sandstad, Karin SALGSNEMND Eystein, Ness
Leder: Grønskag, Alf Lerfald, Ivar
ÅRBOKREDAKSJON Bjørklund, Olav Georg Slottemo, Anne Mari
Leder: Holmen, Jostein Kvernmo, Roar  

Hjelde, Toril

Thome, Jørgen REVISORER
Nevermo, Ole Christian   Musum, Odd
Kvålen Veimo, Gudrun

SLEKTSUTVALG

Grindberg, Gunnar
Haugrud, Ove Leder:Grønn, Oddbjørg  
  Rønning, Tore

VALGNEMND

  Gåsvik, Kåre

Leder: Storholmen, Per

Larsson, Stenulf

Knut Steinsli

  Støa, Karl

Østraat, Arne

     
WEB-UTVALG  
Redaktør: Dillan, Kjetil Inndal, Ronald Holmlimo, Jon
     Utsendinger til årsmøtet for Stiftelsen Stiklestad Museum:
John Baglo, Else Forbregd, Ingvald Lein, Ronald Inndal, Johannes Overmo, Melvin Ness, Solveig Ness, Karl Støa


E-POSTLISTE FOR HISTORIELAGETS MEDLEMMER
Styret i historielaget arbeider med å utarbeide en E-postliste for historielagets medlemmer. På denne måten kan vi spare portoutgifter ved utsendinger av innkallinger til møter, kurs, styremøter og de forskjellige arrangementene vi har i løpet av året.

! Send derfor din e-postadresse til Web-ansvarlig eller noen annen i styret - i dag.

OPPDATERT: 08.06.17

 


VERDAL HISTORIELAG
PB 148
7651 VERDAL

Skriv ut