Søk på  historielagets hjemmeside.
Aktiviteter
Styre, utvalg og om historielaget..
Årbøker og diverse publikasjoner...
Kirkene i Verdal
Lenker
Minnesmerker og bautaer...
Verdalsraset...
Diverse presseomtale av historielaget...
Diverse saker...
Gate- og vegnavn i Verdal kommune
Kulturskatter...
Sagn og historier fra Verdal.

Alfabetisk oversikt over alle  artikler i Årbøkene
Årbokoversikt

OPPDATERT:
14.02.17

Startsiden Aktiviteter Kulturskatter Lenker Minnesmerker Organisatorisk Publiksjoner


Slik så det ut i Sørgata på Verdalsøra i 1920. Tegning av Steinar Berg.

Prisliste – Verdalsbøkene

Bind II A Kulturbindet kr 150,-
Bind III Gårds/slektshistorie kr 150,-
Bind IV Gårds/slektshistorie kr 150,-
Bind V Gårds/slektshistorie       kr 350,-
Bind VI A Skogbrukshistorie          kr 350,-
Bind VI B Skogbrukshistorie kr 150,-
Bind A Ras i Verdal kr 300,-
En skal høre mye før en har hørt det siste...
Bind B Ras i Verdal kr 350,-
Bind Bibliotekets historie kr 100,-
Bind Verdal, krig, okkupasjon og motstand   kr 350,-
Bind Heimer og folk i Leksdalen 1800 til 1940 kr 350,-
Bind Heimer og folk i Stiklestad kr 350,-
Bind A Heimer og folk Verdalsøra 1800 - 1940 Kr 450,-


Bøkene kan kjøpes på Servicekontoret eller hos bokhandlerne i Verdal.

! Nasjonalbibliotekets digitaliserte bøker som omhandler Verdal... Mye bra!