Verdal Historielag - priser på årbøker og publikasjoner


Et utvalg av bøkene som du får dersom du kjøper historielagets Årbokpakke. Se oversikt nedenfor.

ALLE ÅRBØKER og PUBLIKASJONER KAN KJØPES PER E-POST TIL LEDEREN AV SALGSNEMNDA. VENNLIGST LAST NED VEDLAGTE WORD-DOKUMENT OG FYLL UT NAVN og ADRESSE og ANTALLET BØKER /PUBLIKASJONER DU ØNSKER. | LAST NED og FYLL UT DOKUMENTET | SEND BESTILLINGEN SOM VEDLEGG TIL Alf Grønskag.

Pakketilbud årboka

-
Alle årbøkene unntatt den siste
kr. 1 800,-

«skreddersy» din kompletteringspakke med valgfrie årganger:

-
Pris pr. bok:
-
Årgang 1949-1988
kr 35,-
-
Årgang 1990-2009
kr 40,-
-
Årgang 2010-2013
kr 50,-
-
Årgang 2014
kr 100,-

Disse prisene gjelder ved kjøp av minimum 5 bøker.

Totalpakken (kr. 1800,-) inneholder:

 • Alle årbøkene unntatt den siste. Obs! To utgivelser i 1977. Årbok 1989 er utsolgt.
 • Utvalg Helgådalsnytt gjennom 10 år (Verdal historielags skrifter 7)
 • Kommunalt selvstyre 150 år i 1987 (Verdal historielags skrifter 13)
 • Rasheftet på norsk, utgitt i 1993 (Nytt opplag kommer våren 2019)
 • Ulykken i Værdalen 1893 (lite gult hefte, opptrykk 1975)
 • Russisk krigsfangeleir Ørmelen 1944-1945 (brosjyre)

Priser pr 1. januar 2017 - Årbøker:

1949/50/51

Nytrykk, innbundet, 3 bøker samlet 
kr
60,-
 

1952/53/54/55

Nytrykk, innbundet, 3 bøker samlet
kr
60,-
 

1976/77

Nytrykk, innbundet, 2 bøker samlet
kr
60,-
 

1977 (skrift) – 1999

Heftet eller innbundet, pris pr bok
kr
60,-
 

2000 – 2016

Innbundet, pris pr bok
kr
100,-
 
2017 Innbundet kr 150,- (Etter 31/12)
2018 Innbundet kr 300,-

Bøkene kan kjøpes hos bokhandlere i Verdal, Steinkjer og Levanger  eller bestilles av lederen i Salgsnemnda.

Ei ny årbok har full pris til og med 31/12 året etter at den er utkommet.

...................................................................................................

Foruten egne ÅRBØKER har vi til salgs:
 • «Utvalg frå Helgådalsnytt gjennom 10 år», utgitt i 1982

 • «Verdalsraset 1893» (Rasheftet) ble gitt ut i forbindelse med hundreårsmarkeringen i 1993.

 • «The Verdal Landslide» – engelsk versjon av det såkalte Rasheftet, gitt ut i 2006.

 •   «Bonde-Praktika» av Lorentz Diderich Klüver, gitt ut i 1815, nytrykk i 2005.

 • «De verdalske befestninger» av Roald Veimo, utgitt 2013

Bestill
Årbok 2015 hos
Salgsnemnda

Andre publikasjoner:

-
Vera kirke — Fjellbygda midtpunkt i 100 år kr 300,-
Nytt i 2017!
-
Jämtlandsvegen 150 år (Ny i 2015) kr 150,-
Nytt i 2015!
-
«De verdalske befestninger» av Roald Veimo, utgitt 2013. kr 250,-
-
Verdal 1940-45 kr 150,-
-
Verdalsraset 1893 (Nytt opplag våren 2019) kr
50,-
-
The Verdal Landslide 1893         kr
50,-
-
Stiklestadtonane        kr
100,-
-
Bonde-Praktika             kr
140,-
-
Frå Gamal Tid (p.t. utsolgt)
-
Utdrag frå Helgådalsnytt (1972-1981) kr
60,-
-
Karolinernes felttog gjennom Verdal 1718 kr 150,-
-
Lisbet Nypan - den siste hekseprosessen i Trøndelag kr
100,-

Årbok 2011 kan bestilles hos Salgsnemnda
Utdrag av salgsplakat for Verdal Historielags Årbok 2011. Årboka kan bestilles hos lederen i Salgsnemnda.


Utdrag av salgsplakat for Verdal Historielags Årbok 2009. Årboka kan bestilles hos lederen i Salgsnemnda.