Søk på  historielagets hjemmeside.
Aktiviteter
Styre, utvalg og om historielaget..
Årbøker og diverse publikasjoner...
Kirkene i Verdal
Lenker
Minnesmerker og bautaer...
Verdalsraset...
Diverse presseomtale av historielaget...
Diverse saker...
Gate- og vegnavn i Verdal kommune
Kulturskatter...
Sagn og historier fra Verdal.


ÅRBØKER:


Bestill
Årbok 2015 hos
Salgsnemnda


Bestill
Årbok 2014 hos
Salgsnemnda

OPPDATERT:
14.02.17

Startsiden Aktiviteter Kulturskatter Lenker Minnesmerker Organisatorisk Publiksjoner
Verdal Historielags ÅRBOK

Verdal Historielag gir hvert år ut et lokalhistorisk skrift på vel 200 sider. For at vi skal kunne holde fram med det, er vi avhengig av stoff. Har du som leser dette noe som du tror kan være aktuelt for årboka?

«Alt» er i utgangspunktet av interesse, stort eller smått - bilder, avis- utklipp (ikke bare større ting som har vært drøftet i avisspaltene, men også annonser, smånotiser, osv.)

Kanskje har du en fiks ferdig artikkel liggende i en skuff? Husk at ting blir veldig fort historie. Årbokredaksjonen tar gjerne imot tips om tema som du ønsker historielaget skal ta opp, personer vi bør intervjue, osv.


Fra forsiden av årbok 2006: Flom i Vuku.
Dere som har vært verdalinger i 20-30-40-50 år er absolutt aktuelle som bidragsytere. Hvordan så det ut der du bor, der du ferdes mye, osv. da du kom? Hvordan ser det ut i dag, og hva har skjedd på mellomtiden? Før- og nå-bilder sier til dels mer enn ord.

Stoff til årboka vil vi ha i hende senest 15. august! (Gjelder for ALLE år, anm. av Web-ansvarlig)

Jostein Holmen


Hentet fra Verdal Historielags årbok 1990. Tegning Steinar Berg

VIL HA HISTORIER FRA NYE VERDALINGER
Det er lite av historier fra «nye verdalinger i årbøkene. Arnhild Brustad i historielaget sier til lokalavisa Verdalingen den 18.11.09 at hun savner «historier som er skrevet av representanter for den store gruppen innflyttere som kom til Verdal i forbindelse med Aker-etableringen på syttitallet», og sier hun kunne tenke seg «noen bidragsytere som kunne skrive om hvordan det var å komme hit på syttitallet», og lurer også «på om de har bodd her lenge nok til at de opplever seg selv som verdalinger.»

Årbokredaksjonen 2011 skriver i Årbok 2011: «Våren 2011 gjekk redaksjonen ut i lokalavisene og etterlyste stoff frå dei som opplevde å være på "den andre sida" under krigen.»… Det er her «mykje historie som ikkje er skrevi ned. Vi fekk inn ein artikkel i årboka 2010, men håpar at fleire kan komme med stoff seinare. Vi etterlyser dess- utan stoff frå 1950-, 60-, og 70-åra, for eksempel om mekaniseringa av landbruket, kva som skjedde med lokal- samfunna då bilen og fjernsynet vart allemannseie, og ikkje minst kva som skjedde under den store industriut- bygginga frå 1970-åra. Korleis var det å komme som innflyttar til Verdal i 1970-åra? Her er det mykje stoff som bør skrivast ned.»

SÅ, SKRIV I VEI!