Søk på  historielagets hjemmeside.
Aktiviteter
Styre, utvalg og om historielaget..
Årbøker og diverse publikasjoner...
Kirkene i Verdal
Lenker
Minnesmerker og bautaer...
Verdalsraset...
Diverse presseomtale av historielaget...
Diverse saker...
Gate- og vegnavn i Verdal kommune
Kulturskatter...
Sagn og historier fra Verdal.


Bestill
Årbok 2017 hos
Salgsnemnda


Bestill
Årbok 2016 hos
Salgsnemnda


Bestill
Årbok 2015 hos
Salgsnemnda


Bestill
Årbok 2014 hos
Salgsnemnda


Årbok 2013


Årbok 2012


Årbok 2011

Les om Årbok 2010 i Verdalingen
Årbok 2010


Årbok 2009


Årbok 2008
Les om
Årbok 2008

Bestill
PAKKETILBUD
ÅRBØKENE
HOS
Salgsnemnda

Om årbok 1989

! Du trenger

for å lese
dokumenter
i PDF-format

OPPDATERT:
17.11.17

Startsiden Aktiviteter Kulturskatter Lenker Minnesmerker Organisatorisk Publiksjoner

Verdal Historielag - trofast leverandør av årbøker


Trykk på bildet for å lese Tor Ole Rees omtale av Årbok 2016 i Innhered.


Forsiden til Verdal historielags Årbok 2015. Trykk på bildet for å lese mer om Årbok 2015.


Årbok 2014: boksalg på Stiklestad - nærmest salgssjef Alf Grønskag i Verdal historielag, leder Johan Solheim i Nord-Trøndelag historielag og bokhandler Paul Erik Woxholt i Woxholt Libris i Verdal.


Redaktør Jostein Holmen fra årbokredaksjonen i Verdal historielag viser fram Årbok 2013.


Årbok 2012: ekteparet Grete og Alf Ward fra Ulvilla betjente historielagets stand i Domus på Verdalsøra.

Årbok 2011 kan bestilles  hos Salgsnemnda
Utdrag av salgsplakat for Verdal Historielags Årbok 2011. Årboka kan bestilles hos lederen i Salgsnemnda.

ÅRBØKER OG PRISLISTER
Historielagets årbøker er for det meste tilgjengelig, men per november 2011 er årboka for 1989 utsolgt. Ovenfor finner du prislister for våre publikasjoner. Årbøker og publikasjoner bestilles av lederen i Salgsnemnda.

OVERSIKT ÅRBØKER
Oversikt over alle artikler Verdal Historielags årbøker finner du her. Nedenfor finner du også oversikt over alle artikler i årbøkene. Dokumentet er i Office Excel-format.

Etter at du har lastet ned dokumentet til din egen PC, kan du sortere alle artikler etter f.eks. «Tema», «Artikkel», «Årbok»,eller «Forfatter». Du kan også bruke filteret øverst i Excel-dokumentet til å filtrere etter samme kriterier som beskrevet ovenfor.

PDF-format!
Da det kan tenkes at det finnes databrukere med gammel eller inkompatibel programvare som ikke leser Windows Excel-dokumenter, har vi også valgt å legge ut dette dokumentet i flere versjoner i PDF-format:

| Sortert etter tema | Sortert etter utgivelsesår | Sortert etter artikkeltittel | Sortert etter forfatter |

Kjøp boka hos Salgsnemda! Les lederartikkel i Verdalingen. Verdal Historielags bok, «Verdal 1940-1945» kan kjøpes hos Salgsnemda. Trykk på bildet!


Utdrag av salgsplakat for Verdal Historielags Årbok 2009. Årboka kan bestilles hos lederen i Salgsnemnda.


Hentet fra heftet Verdalsraset 1893 - Utgitt av Verdal Historielag til 100-årsminnet 19. mai 1993

...................................................................................................................................... ALLE ÅRBØKER og PUBLIKASJONER KAN KJØPES PER E-POST TIL LEDEREN AV SALGSNEMNDA. VENNLIGST LAST NED VEDLAGTE WORD-DOKUMENT OG FYLL UT NAVN og ADRESSE og ANTALLET BØKER /PUBLIKASJONER DU ØNSKER. | LAST NED og FYLL UT DOKUMENTET | SEND BESTILLINGEN SOM VEDLEGG TIL LEDEREN I SALGSNEMNDA.