Søk på  historielagets hjemmeside.
Aktiviteter
Styre, utvalg og om historielaget..
Årbøker og diverse publikasjoner...
Kirkene i Verdal
Lenker
Minnesmerker og bautaer...
Verdalsraset...
Diverse presseomtale av historielaget...
Diverse saker...
Gate- og vegnavn i Verdal kommune
Kulturskatter...
Sagn og historier fra Verdal.


Oversikt
over alle
artikler

i årbøkene.
Alfabetisk oversikt over alle  artikler i Årbøkene - Excel-format
(Excel-format.)

Etter at du har lastet
ned dokumentet til din egen PC, kan du f.eks. sortere alle artikler
etter «Tema», «Artikkel», «Årbok»,
eller «Forfatter».
NB! Når du trykker på «SIDE« i Exceldokumentet kommer du direkte til artikkelen på Nasjonalbibliotekets hjemmeside!

Året 1955
ble det utgitt årbok som dekker både 1954 og 55. Således ingen egen bok for
1954.

Artikkel merket (##) befinner seg i
«Gult hefte»,
bok nr 2 i 1977.

Temaet
«Komm.selvstyre
150 år»

-
eget skrift
(grått hefte)
utgitt i 1987.

PDF-format
Oversikten finnes også som Pdf-filer. Se siden Publikasjoner


Årbok 2012


Årbok 2011

Les om Årbok 2010 i Verdalingen
Årbok 2010


Årbok 2009

Årbok 2008
Årbok 2008

OPPDATERT
14.02.2017

Startsiden Aktiviteter Kulturskatter Lenker Minnesmerker Organisatorisk Publiksjoner

Historielagets Årbøker: Arbeidsliv - Arkeologi... - Armfelt

Under dette området finner du alle artikler fra årbøker, skrifter og publikasjoner utgitt av Verdal Historielag sortert på TEMA og deretter på ARTIKKEL. Nasjonalbiblioteket har nå digitalisert det meste av Verdal historielags utgivelser. Oversikten finner du her. Under variabelen «ÅRBOK» har vi valgt å lenke opp til INNVENDIG forside av aktuell årbok, deretter må du bla deg fram til riktig side selv...

FOR EXCEL (Se i margen nedenfor til venstre):
Når du trykker på «SIDE« i Exceldokumentet kommer du direkte til artikkelen på Nasjonalbibliotekets hjemmeside! God lesning!

Alfabetisk oversikt over alle  artikler i Årbøkene
Du må velge tosidig visning av årbøkene for at lenkene herfra skal fungere optimalt!
Dersom du får en slik melding når du åpner Excel-filen, er det fordi at sikkerhetsinnstillingene på datamaskinen din advarer mot de flere tusener hyperkoblinger i dokumentet. Men Excel-filen er feilfri og at det er trygt å trykke på krysset i hjørnet.
Alle Artikler (Excel) | Etter tema | Etter utgivelsesår | Etter artikkeltittel | Etter forfatter (PDF-format)
TEMA ARTIKKEL
ÅRBOK
SIDE
FORFATTER
ARBEIDSLIV Barndomsheimen på museum
2011 240 Holmlimo, Jon
Ein fabrikk - vekst og fall - om Garnes torvstrølag
191
Inndal, Ronald
  En visergutts hverdag i krigsårene
107
Haugen, Asbjørn
  Feieren Anton Moholt
161
Hallem, Magnus
  Fergemannen Trygve H. Balgård
156
Ness, Sigrid
  Frem fra glemselen (Bilder)
237
Red.
  Gjeter i Baksjønæsset 2016 65 Haldorsen, Gunnar
  Gustav Adolf Myrås - Rallar, gruvearbeider og nybrottsmann
90
Haldås, Arne
Hjemmehjelp før i tida
139
Stubbe, Eivind
  Husmorvikaren
214
Aasan, Marit
Jonna Storstad - En av de siste flatbrødbakerne som for omkring i heimene og bakte.
225
Minsås, Borgny
  Karen - ei lita skisse fra arbeiderkvinnenes hverdag i 30-åra
121
Schjølberg, Randi
  Kraftgrønt A/S
227
Haugan, Einar A.
  Kvinnearbeid
94
Lein, Kristian
  Meierifolket kapret verdalsjenter
160
Bakken, Arne Gunnar
  Min jobb som fjøsrøktervikar
227
Haugan, Einar A.
  Snekkerkurs 1943 (bilde)
265
Red.
  Post i koleraens tid 2014 62 Østraat, Arne
  Slipsteintreet i Fånettdalen 2014 153 Bjørsmo, Einar
  Sløyfing av postombæring på Øra 2014 129 Red.
  Spjellberget i Sul - arbeidsplass i mange generasjoner
164
Stiklestad, Knut
  Såpkoking
72
Jøsås, Hans
  Tungtransport og bergverk
107
Grimstad, Atle
  Utskiping av kopper over Verdal havn på 1800-tallet
54
Natvig, Vidar
ARKEOLOGI - FORTIDSMINNER Alteret (i Sul)
180
Tromsdal, Ivar
  Brakstaden i Vuku - et forhenværende og framtidig kulturområde?
71
Stiklestad, Knut
  Bumerker fra Verdal
137
Rindsem, Sturla
  Bumerker i sin alminnelighet (Litt om)
126
Ness, Solveig
  Ei ny fjellgrav fra vikingetida i Verdal
7
Stenvik, Lars F.
  En forsvunnen gård eller grend i Vuku
53
Haugan, Svein
  En innholdsrik gravhaug på Lund
1987
6
Stenvik, Lars F.
  En nyoppdaget fjellgrav fra Tromsdalen
190
Stenvik, Lars F.
  Et fortidsminne (om bygdeborga på Steinsberget)
11
Bendiksen, Odd Kr.
Et gravfunn i Verdal fra eldre jernalder
31
Petersen, Th.
Fantes det en leidang i Verdal før sagatiden?
2010 37 Midthjell, Harald B.
Fornminner og bosetning i Leksdalen
219
Stenvik, Lars F.
Fortidsminneområdet i Hallemsmarka
201
Red
Fortidsminner i grenseland
163
Væren, Johannes J.
Geofysikk og arkeologi på Stiklestad
17
Stenvik, Lars
  Graver i utnark 2016 19 Midthjell, Harald B.
Gravfeltet i Forbregd-Lein boligfelt
2011 19 Midthjell, Harald B.
Gravfeltet på Asphaugen ved Rindsem Mølle - Arkeologiske undersøkelser sommeren 1982
236
Sørheim, Helge
Gårdsnavn i Nedre Verdal i eldre jernalder
17
Midthjell, Harald B.
  Heimen i hallinga. Gården Hallem i tidlig jernalder 2014 7 Midthjell, Harald Bugge
  Helleristningene på Berg i Verdal
133
Sognnes, Kalle
  Helleristningene på Brannan
20
Bendiksen, Odd Kr.
  Hellig stein fra gården Flotten i Verdal
100
Berg, Steinar
  Jämtlands første gårdbrukere - var de trøndere? 2012
7 Midthjell, Harald B.
  Kikket under jorda på Haug
244
Red.
  Kokkstei'n på Sulefjeld
39
Suul, Jon M.
  Minnesmerker langs riksvei 72
146
Årstadvold, Bjørn
  Mystiske stener i Verdalsfjell
175
Lykke, Leif
  Natur- og kultursti i Hegstadmarka
212
Red
  Nytt lys på gammel historie - Stiklestad sett i et arkeologisk perspektiv
18
Stenvik, Lars F.
  Oversikt over arkeologiske funn og registeringer i Verdal
111
Stenvik, Lars F.
  Rinnleiret basis - historien bak og hva basisen ble brukt til
17
Harsson, Bjørn Geirr
Runer i stein på Volhaugen
160
Røflo, Johan
Sensasjonelt krukkefunn i Vuku
194
Red
Tacksamhetsteinen
2011 244 Walberg, Øystein
Utskiping av kopper over Verdal havn på 1800-tallet
54
Natvig, Vidar
  Var det eit «kaggrom»?
219
Prestmo, Reidar
  Var det kvinnelig adel i Ulvilla for omlag to tusen år sia?
138
Holmlimo, Jens D.
  Veidemannssymbol på bergvegg ved Dyråa
42
Inndal, Ronald
  Veter i Trøndelag
20
Walberg, Øystein
ARMFELT Armfeltmarkering på Levring
224
Red
  Carl Gustav Armfelt - en biografi
70
Årstadvold, Magne
  De Nordenfjeldske Dragoner
41
Nyberg, Olav Petter
  Dragonene på Levring og Stor-Ingvaldsteinen
123
Veimo, Morten
Forspillet til Stene skanses fall den 12. september 1718
40
Haugan, Svein
Glimt frå Armfeltttoget i Trøndelag 1718-1719
107
Slapgard, Bjarne
Karolinergraven på Lillemoen i Sul
267
Berg, Steinar
Livet i et karolinsk infanteriregiment under Armfeldts okkupasjon av Verdalen høsten 1718
34
Nyberg, Olav
Melkekua til general Armfelt
126
Prestmo, Reidar
To generaler - to rapporter
29
Nyberg, Olav
  Tre viser - Songar i romanen «Frende og Varg»
117
Slapgard, Bjarne
Verdal i den store nordiske krig 1718
53
Veimo, Morten
....................... .............................................................................
......
........
......................
  Fortsetter: Biografier

! Hjelp oss! Ser du feil og mangler, ber vi om at du sender en e-post til Web-ansvarlig.