Søk på  historielagets hjemmeside.
Aktiviteter
Styre, utvalg og om historielaget..
Årbøker og diverse publikasjoner...
Kirkene i Verdal
Lenker
Minnesmerker og bautaer...
Verdalsraset...
Diverse presseomtale av historielaget...
Diverse saker...
Gate- og vegnavn i Verdal kommune
Kulturskatter...
Sagn og historier fra Verdal.

Medlem av:
Hjemmesiden til Nord-Trøndelag historielag.

Hjemmesiden til Landslaget for lokalhistorie.

Startsiden Aktiviteter Kulturskatter Lenker Minnesmerker Organisatorisk Publiksjoner

Historien om Verdal Historielag i kortform

Verdal historielag ble stiftet 24. april 1949, av herrene Oddmund Suul (formann), Johannes Dahl (nestformann), Øivind Braarud (kasserer), Jon Suul (sekretær) og Fredrik By (styremedlem).

Fra første år har laget har laget følt det som hovedoppgave å samle inn stoff til, og utgi ei bok per år.

På grunn av en variert oppslutning og interesse, har laget i noen år ligget i dvale(1956-1976), men har likevel rukket å utgi over 30 bøker med sidetall på fra ca 50 og opptil 270. Det ideelle tallet er 240 sider, men det blir nesten aldri plass for alt i boka, derfor økes sidetallet nesten hvert år.

Æren for dette skal våre flinke skribenter ha, og at vi kommer fra ei bygd full av historie. Se mer under Årbøker.