Søk på  historielagets hjemmeside.
Aktiviteter
Styre, utvalg og om historielaget..
Årbøker og diverse publikasjoner...
Kirkene i Verdal
Lenker
Minnesmerker og bautaer...
Verdalsraset...
Diverse presseomtale av historielaget...
Diverse saker...
Gate- og vegnavn i Verdal kommune
Kulturskatter...
Sagn og historier fra Verdal.
Historielagets:

per E-post.
Abonner!

Medlem av:
Hjemmesiden til Nord-Trøndelag historielag.

Hjemmesiden til Landslaget for lokalhistorie.

Utskriftsvennlig versjon.

Startsiden Aktiviteter Kulturskatter Lenker Minnesmerker Organisatorisk Publiksjoner

LES MER
om årbøkene

OPPDATERT:
08.06.17

Styret og nemnder i Verdal Historielag etter årsmøtet 2017

Ønsker du kontakt med oss, kan du sende
e-post eller bruke postadressen til høyre.

INNMELDING
kan skje per e-post til Kassereren.

Styret i Verdal Historielag 2017


Styret i Verdal historielag i 2015: Foran f.v.: Roald Veimo, Oddbjørg Grønn, Annbjørg Støa, Else Forbregd. Bak: Jostein Holmen, Alf Grønskag, Johannes Overmo, Rudolf Holmvik, Sigrun Dahl Storholmen og Kjetil Dillan. Turid Rein og Karin Sandstad var ikke til stede da bildet ble tatt.

For henvendelser vedrørende slektsspørsmål og stadnamn, se nedenfor. Ledere i underutvalg deltar i styremøter. For annet: post@verdal-historielag.no. Stoff til årboka sendes lederen av Årbokredaksjonen.

     

STYRET

MINNESMERKEUTVALG STADNAMNUTVALG

Leder: Veimo, Roald

Leder: Holmvik, Rudolf Leder: Aunøien Rein, Turid

Kasserer: Grønskag, Alf

Overmo, Johannes

Valstad, Olav

Sekretær: Dillan, Kjetil

Veimo, Roald Larsen, Ole Morten
Nestleder: Støa, Annbjørg Inndal, Ronald Eklo, Svein Arnt

Medlem: Forbregd, Else

Nyberg, Olav
Vara: Guddingsmo, Svein

TURUTVALG

Dahl Storholmen, Sigrun

  Leder: Overmo, Johannes
Sandstad, Karin SALGSNEMND Eystein, Ness
Leder: Grønskag, Alf Lerfald, Ivar
ÅRBOKREDAKSJON Bjørklund, Olav Georg Slottemo, Anne Mari
Leder: Holmen, Jostein Kvernmo, Roar  

Hjelde, Toril

Thome, Jørgen REVISORER
Nevermo, Ole Christian   Musum, Odd
Kvålen Veimo, Gudrun

SLEKTSUTVALG

Grindberg, Gunnar
Haugrud, Ove Leder:Grønn, Oddbjørg  
  Rønning, Tore

VALGNEMND

  Gåsvik, Kåre

Leder: Storholmen, Per

Larsson, Stenulf

Knut Steinsli

  Støa, Karl

Østraat, Arne

     
WEB-UTVALG  
Redaktør: Dillan, Kjetil Inndal, Ronald Holmlimo, Jon
     

Utsendinger til årsmøtet for Stiftelsen Stiklestad Museum:
John Baglo, Else Forbregd, Ingvald Lein, Ronald Inndal, Johannes Overmo, Melvin Ness, Solveig Ness, Karl Støa

E-POSTLISTE FOR HISTORIELAGETS MEDLEMMER
Styret i historielaget arbeider med å utarbeide en E-postliste for historielagets medlemmer. På denne måten kan vi spare portoutgifter ved utsendinger av innkallinger til møter, kurs, styremøter og de forskjellige arrangementene vi har i løpet av året.

! Send derfor din e-postadresse til Web-ansvarlig eller noen annen i styret - i dag.

Styret i Verdal Historielag 2015


Styret i Verdal historielag i 2015: Bakerst fra venstre: Johannes Overmo, Just Roar Wohlen, Roald Veimo, Alf Grønskag, Jostein Holmen, Turid Aunøien Rein. Foran fra v.: Annbjørg Støa, Rolf Vestvik, Kjetil Dillan.

Styret i Verdal Historielag 2014


Styret i Verdal historielag i 2014: Bakerst fra v.: Johannes Overmo, Kjetil Dillan, Alf Grønskag og Jostein Holmen. Foran fra v.: Solveig Johannessen, Rolf Vestvik og Else Forbregd. Bildet tatt i desember 2014.

Styret i Verdal Historielag 2013