Søk på  historielagets hjemmeside.
Aktiviteter
Styre, utvalg og om historielaget..
Årbøker og diverse publikasjoner...
Kirkene i Verdal
Lenker
Minnesmerker og bautaer...
Verdalsraset...
Diverse presseomtale av historielaget...
Diverse saker...
Gate- og vegnavn i Verdal kommune
Kulturskatter...
Sagn og historier fra Verdal.
Historielagets:

per E-post.
Abonner!

Medlem av:
Hjemmesiden til Nord-Trøndelag historielag.

Hjemmesiden til Landslaget for lokalhistorie.

Utskriftsvennlig versjon.

Startsiden Aktiviteter Kulturskatter Lenker Minnesmerker Organisatorisk Publiksjoner

LES MER
om årbøkene

OPPDATERT:
23.03.18

Styret og nemnder i Verdal Historielag etter årsmøtet 2017

Ønsker du kontakt med oss, kan du sende
e-post eller bruke postadressen til høyre.

INNMELDING
kan skje per e-post til Kassereren.

Styret i Verdal Historielag 2018


Styret i Verdal historielag i 2015: Foran f.v.: Roald Veimo, Oddbjørg Grønn, Annbjørg Støa, Else Forbregd. Bak: Jostein Holmen, Alf Grønskag, Johannes Overmo, Rudolf Holmvik, Sigrun Dahl Storholmen og Kjetil Dillan. Turid Rein og Karin Sandstad var ikke til stede da bildet ble tatt.

For henvendelser vedrørende slektsspørsmål, se nedenfor. Ledere i underutvalg deltar i styremøter. For annet: post@verdal-historielag.no. Stoff til årboka sendes lederen av Årbokredaksjonen.

     

STYRET

MINNESMERKEUTVALG

TURUTVALG

Leder: Veimo, Roald

Leder: Holmvik, Rudolf Leder: Overmo, Johannes

Kasserer: Grønskag, Alf

Overmo, Johannes Eystein, Ness

Sekretær: Dillan, Kjetil

Veimo, Roald Lerfald, Ivar
Nestleder: Raaen, Guri F. Inndal, Ronald Slottemo, Anne Mari

Medlem: Forbregd, Else

Nyberg, Olav
Vara: Guddingsmo, Svein REVISORER

Storhauag, Steinar

  Ness, Kjell
Sandstad, Karin SALGSNEMND Grindberg, Gunnar
Leder: Grønskag, Alf  
ÅRBOKREDAKSJON Bjørklund, Olav Georg

VALGNEMND

Leder: Holmen, Jostein Kvernmo, Roar

Østraat, Arne

Hjelde, Toril

Thome, Jørgen

Storholmen, Sigrun D.

Nevermo, Ole Christian  

Støa, Annbjørg

Kvålen Veimo, Gudrun

SLEKTSUTVALG

 
Haugrud, Ove Leder: Grønn, Oddbjørg WEB-UTVALG
  Rønning, Tore Redaktør: Dillan, Kjetil
  Gåsvik, Kåre Holmlimo, Jon
Larsson, Stenulf Inndal, Ronald
  Støa, Karl Larsen, Ole Morten
     

Utsendinger til årsmøtet for Stiftelsen Stiklestad Museum:
Solveig Ness, John Baglo, Ingvald Lein, Karl Støa, Ronald Inndal, Johannes Overmo, Melvin Ness, Else Forbregd

Samarbeidsutvalg for Stiklestad Museum:
Ingvald Lein, Jon Holmlimo, Gunnar Grindberg

Utsendinger til Nord-Trøndelag Historielags årsmøte:
Roald Veimo, Johannes Overmo
Varautsendinger.
Rudolf Holmvik, Kjetil Dillan

E-POSTLISTE FOR HISTORIELAGETS MEDLEMMER
Styret i historielaget arbeider med å utarbeide en E-postliste for historielagets medlemmer. På denne måten kan vi spare portoutgifter ved utsendinger av innkallinger til møter, kurs, styremøter og de forskjellige arrangementene vi har i løpet av året.

! Send derfor din e-postadresse til Web-ansvarlig eller noen annen i styret - i dag.

Styret i Verdal Historielag 2015


Styret i Verdal historielag i 2015: Bakerst fra venstre: Johannes Overmo, Just Roar Wohlen, Roald Veimo, Alf Grønskag, Jostein Holmen, Turid Aunøien Rein. Foran fra v.: Annbjørg Støa, Rolf Vestvik, Kjetil Dillan.

Styret i Verdal Historielag 2014


Styret i Verdal historielag i 2014: Bakerst fra v.: Johannes Overmo, Kjetil Dillan, Alf Grønskag og Jostein Holmen. Foran fra v.: Solveig Johannessen, Rolf Vestvik og Else Forbregd. Bildet tatt i desember 2014.

Styret i Verdal Historielag 2013