Søk på  historielagets hjemmeside.
Aktiviteter
Styre, utvalg og om historielaget..
Årbøker og diverse publikasjoner...
Kirkene i Verdal
Lenker
Minnesmerker og bautaer...
Verdalsraset...
Diverse presseomtale av historielaget...
Diverse saker...
Gate- og vegnavn i Verdal kommune
Kulturskatter...
Sagn og historier fra Verdal.
Historielagets:

per E-post.
Abonner!

Medlem av:
Hjemmesiden til Nord-Trøndelag historielag.

Hjemmesiden til Landslaget for lokalhistorie.

Utskriftsvennlig versjon.

Startsiden Aktiviteter Kulturskatter Lenker Minnesmerker Organisatorisk Publiksjoner

LES MER
om årbøkene

OPPDATERT:
18.03.19

Styret og nemnder i Verdal Historielag etter årsmøtet 2019

Ønsker du kontakt med oss, kan du sende
e-post eller bruke postadressen til høyre.

INNMELDING
kan skje per e-post til Kassereren.

Styret i Verdal Historielag 2015


Styret i Verdal historielag i 2015: Foran f.v.: Roald Veimo, Oddbjørg Grønn, Annbjørg Støa, Else Forbregd. Bak: Jostein Holmen, Alf Grønskag, Johannes Overmo, Rudolf Holmvik, Sigrun Dahl Storholmen og Kjetil Dillan. Turid Rein og Karin Sandstad var ikke til stede da bildet ble tatt.

For henvendelser vedrørende slektsspørsmål, se nedenfor. Ledere i underutvalg deltar i styremøter. For annet: post@verdal-historielag.no. Stoff til årboka sendes lederen av Årbokredaksjonen.

STYRET

MINNESMERKEUTVALG

TURUTVALG

Leder: Roald Veimo

Leder: Rudolf Holmvik Leder: Oddbjørn Wekre

Kasserer: Alf Grønskag,

Roald Veimo Anne Mari Slottemo

Sekretær: Kjetil Dilan

Stig Bjørsmo Uvar L erfald
Nestleder: Guri F. Raaen Roanald I nndal

Medlem: Lena Engløkk

Olav N yberg
Vara: Svein G uddingsmo REVISORER

Storhauag, Steinar

Ness, Kjell
Geir Tore Mæhle SALGSNEMND Grindberg, Gunnar
Leder: Grønskag, Alf
ÅRBOKREDAKSJON Bjørklund, Olav Georg

VALGNEMND

Leder: Haugrud, Ove Kvernmo, Roar

Per Steinar Raaen

Toril Hjelde

Frode Aksnes

Sigrund D. Storholmen

Ole Christian Nevermo

Annbjørg Støa

Kvålen Veimo, Gudrun

SLEKTSUTVALG

Svein Arne Flyum Leder: Grønn, Oddbjørg WEB- og digitaliseringutvalg:
Magne Varslot Redaktør: Kjetil Dillan
Sissel Green Jon Holmlimo
Johannes Rosvold Ronald Inndal
Kjell Årstad Ole Morten Larsen

Utsendinger til årsmøtet for Stiftelsen Stiklestad Museum:
Solveig Ness, John Baglo, Ingvald Lein, Karl Støa, Ronald Inndal, Marit Aasan, Melvin Ness, Else Forbregd

Samarbeidsutvalg for Stiklestad Museum:
Ingvald Lein, Jon Holmlimo, Gunnar Grindberg

Utsendinger til Nord-Trøndelag Historielags årsmøte:
Roald Veimo, Johannes Overmo
Varautsendinger.
Rudolf Holmvik, Kjetil Dillan

E-POSTLISTE FOR HISTORIELAGETS MEDLEMMER
Styret i historielaget arbeider med å utarbeide en E-postliste for historielagets medlemmer. På denne måten kan vi spare portoutgifter ved utsendinger av innkallinger til møter, kurs, styremøter og de forskjellige arrangementene vi har i løpet av året.

! Send derfor din e-postadresse til Web-ansvarlig eller noen annen i styret - i dag.

Styret i Verdal Historielag 2015


Styret i Verdal historielag i 2015: Bakerst fra venstre: Johannes Overmo, Just Roar Wohlen, Roald Veimo, Alf Grønskag, Jostein Holmen, Turid Aunøien Rein. Foran fra v.: Annbjørg Støa, Rolf Vestvik, Kjetil Dillan.

Styret i Verdal Historielag 2014


Styret i Verdal historielag i 2014: Bakerst fra v.: Johannes Overmo, Kjetil Dillan, Alf Grønskag og Jostein Holmen. Foran fra v.: Solveig Johannessen, Rolf Vestvik og Else Forbregd. Bildet tatt i desember 2014.

Styret i Verdal Historielag 2013