Søk på  historielagets hjemmeside.
Aktiviteter
Styre, utvalg og om historielaget..
Årbøker og diverse publikasjoner...
Kirkene i Verdal
Lenker
Minnesmerker og bautaer...
Verdalsraset...
Diverse presseomtale av historielaget...
Diverse saker...
Gate- og vegnavn i Verdal kommune
Kulturskatter...
Sagn og historier fra Verdal.

Alfabetisk oversikt over alle  artikler i Årbøkene
Årbokoversikt


OPPDATERT:

03.06.2015

Startsiden Aktiviteter Kulturskatter Lenker Minnesmerker Organisatorisk Publiksjoner
Bli medlem av Verdal Historielag

Historielaget hadde per mars 2014 i overkant av 400 betalende medlemmer og 14 æresmedlemmer.

INNMELDING
kan skje per mail til kassereren
som sender ut giro.

NETTBANK
Dersom du ønsker å betale over nettbank, ber vi om at du skriver navn, fullstendig adresse, tlf, mobil, og gjerne
e-postadressen du kan nås på.

Kontonummer
: 4440.30.99640

MEDLEMSKONTINGENT
Medlemskapet gjelder for ett år. Ny giro og innkalling til årsmøte blir sendt i mars påfølgende år. Kontingenten er for tiden kroner 100,- .Ingen medlemsavgift det året en melder seg som medlem, men du får giro for eventuellt å forhåndsbetale årets årbok.

TILBUD PÅ ÅRBOKA

kr 315-.

For nye medlemmer som ønsker årboka tilsendt automatisk. Du betaler kroner. 250,- + porto (p.t. 65,-) , = kr 315,- tilsammen. Årboka blir uten ytterligere kostnader sendt straks den er ferdig fra trykkeriet.


E-POSTLISTE FOR HISTORIELAGETS MEDLEMMER
Styret i historielaget arbeider med å utarbeide en E-postliste for historielagets medlemmer. På denne måten kan vi spare portoutgifter ved utsendinger av innkallinger til møter, kurs, styremøter og de forskjellige arrangementene vi har i løpet av året.

! Send derfor din e-postadresse til Web-ansvarlig eller noen annen i styret - i dag.

...........................................................................................................................................
Historielaget arrangerer mange turer, her fra:

Krigshistorisk tur i Innherred


Ved krigsminnesmerket i Moparken i Verdal. Per Jarle Eriksen (t.v.), flaggbærerne Einar Sve og sønnen Odd Ivar Sve. Trompeter er Jan Strøm. Karene er iført hæruniformen fra 1914 - den de fleste norske soldater brukte i 1940. Trykk på bildet for å lese mer om saken...