-Vi hørte voldsom skyting


MINNES KAMPENE: Kjell Minsaas var vel 11 år da landet ble okkupert. Han minnes kampene på Øra.

Det var halvklart, stilt i været, denne søndagsmorgenen, 21. april i 1940. Kjell Minsaas var vel 11 år. Han husker godt at han sammen med flere voksne sprang opp i høyden nord for gården Sør-Minsås for å se hva som foregikk på Øra. Gården ligger i Volhaugen - tre kilometer nord for Øra.

- Vi hadde med kikkert for å iaktta begivenhetene. I 5-6-tida hørte vi voldsom skyting fra mitra-ljøsene øst for elva. Jernbanebrua var allerede sprengt. Det hadde skjedd en uke tidligere. Mottakelsen tyskerne fikk fra automatvåpnene i morgentimene da de rykket fram mot Verdalselva, må ha ført til betydelige tap. Hvor mange tyskere som mistet livet fikk vi ingen informasjon om.

Den tidligere maskinentreprenøren minnes at de fra utsiktspunktet så den tyske avdelingen som kom marsjerende fra Trones mot Øra. - Da den var i Ydsedalen hørte vi at soldatene sang.

Minsaas forteller at hans 55 år gamle far Ottar var tidligere offiser på Rinnleiret - altså kavalerist. I aprildagene gjorde han ikke tjeneste som befalingsmann. Han var på Øra som sjåfør for en av offiserene.

En ukes tid etter krigshandlingene på Øra minnes Minsaas at han sammen med en litt eldre kamerat, Arvid Sende, fant en stor haug med tomhylser i et vedskjul der en av mitraljøsene hadde vært plassert. - Vi så også tyske uniformsjakker på elvebredden. At det her var mange tyske soldatliv som hadde tapt er det ingen tvil om.

- Bare åtte år etter at jeg som 11-åring så at tyskerne hærtok landet vårt, var jeg i Tyskland for å overvåke dem. Jeg var i Tysklandsbrigaden i 1948. Akkurat det har jeg tenkt litt på, sier Minsaas.

....................................
Tekst og foto: Jon Holmlimo

 

Hjemmesiden til De Værdalske Befestninger