Søk på  historielagets hjemmeside.
Aktiviteter
Styre, utvalg og om historielaget..
Årbøker og diverse publikasjoner...
Kirkene i Verdal
Lenker
Minnesmerker og bautaer...
Verdalsraset...
Diverse presseomtale av historielaget...
Diverse saker...
Gate- og vegnavn i Verdal kommune
Kulturskatter...
Sagn og historier fra Verdal.Nyheter fra Verdal historielag

LAGT UT PÅ NETT:
08.11.2016

Startsiden Aktiviteter Kulturskatter Lenker Minnesmerker Organisatorisk Publiksjoner

1450 sider Vinne-historie
Thomas Berg har arbeidet med stoffet i 15 år


Fra boklanseringa
, der forfatter Thomas Berg (t.v.) signerer bøker. Ved hans side lokalhistoriker Trond Okkenhaug og Terje Hofstad, medlem av bygdeboknemnda.

To bygdebøker Vinne-historie ble 7. november sluppet ut på markedet. Det er det største bokverket som på en gang er utgitt i Verdal - til sammen 1450 sider. Nå kan forfatteren Thomas Berg puste lettet ut.

Vinnesbøkene omhandler alle matrikulerte og umatikulerte bruk, det vil si husmannsplasser, fram til 1960. I de tidligere sju utgivelser i serien «Verdalsboka, Heimer og folk» har stoffet blitt ført fram til 1940. Det har vært en del uenighet om hvor langt fram i tid historia skulle gå. Forfatteren vant fram med sitt syn på at det var naturlig å avslutte i 1960. - Men folket på brukene er forsøkt ført fram til i dag, sier Berg. - Utviklinga etter 1960 må bli det tredje bindet. Jeg håper at noen vil ta for seg den perioden.

Forfatteren innrømmer at han føler stor lettelse over at arbeidet med det historiske stoffet fra Vinne nå er på plass mellom bokpermer. Han har brukt om lag 15 år med å fullføre prosjektet, som ble satt i gang i 1997.

Verdifullt arbeid
Vinne 1800 - 1960, bind A og B, er blitt et bokverk som Verdal kommune, ved bygdeboknemnda, har all grunn til å være stolt av. — Det er utført et stort og verdifullt arbeid, sa virksomhetsleder Ingvild Aasen fra kultur- etaten under boklanseringen.

I likhet med tidligere bokutgivelser i bokserien har Trond Okkenhaug vært en uvurderlig støttespiller. Han har nemlig et enormt digitalt personarkiv - fra 1705 til 1940. Her har han 30.186 dåpsbarn.

Smakfull og oversiktlig
Vinnesbøkene er ikke bare et oppslagsverk, spekket med faktaopplysninger. Utformingen av bøkene er smakfull og oversiktlig, og ikke minst rikelig illustrert. Første bindet innledes med åtte sider flyfotografier av bygda.

For første gang i serien Verdalsboka er det tatt i bruk GPS-koordinater. Disse er plassert i overskriften til hver gård og husmannsplass. Dermed kan leseren finne punktet hvor hver plass har vært, selv om den er nedlagt for mange år siden.
— I noen tilfeller vet man omtrentlig sted for hvor et gårdsbruk eller en stue sto, og da vil disse være merket «antatt sted», skriver Terje Hofstad i en forklaring i bind A. Det er han som har utført GPS-arbeidet. Han er også medlem av bygdeboknemnda.


Grafisk formgiver Jorunn Dahling arbeidet med bokverket i seks-sju måneder.

Thomas Berg omtaler også to straffesaker som omhandler barn. Barn ned til 10-årsalderen kunne straffes. Og straffa var streng - 20 slag ris. Opplysninger fra rettssystemet viser at det var forskjell på folk. Ei mor som lå i hjel sitt barn slapp straff, mens ei tjenestejente måtte møte i retten. Berg skriver også om en kirketjener i Halle-kirka som var anklaget for å blande ut altervin med tyttebærsaft.

Det er Wow Reklame AS i Verdal som har hatt ansvaret for det grafiske arbeidet med bøkene. — Den største jobben jeg har vært i befatning med, sier grafisk formgiver Jorunn Daling.

.................
Tekst og foto:
Jon Holmlimo