Verdalsraset for fullsatt sal på Stiklestad

Gården Lunden. Ukjent fotograf
Et av de bildene på fotoutstillingen er fra gården Lunden sett fra sør mot nordvest. I bakgrunnen kan sees at det er lagt ut plankebru for å komme inntil de knuste bygningene. Lunden var en Sundby-gårdene.

Like over midnatt søndag 19. mai er det 120 år siden Verdal ble rammet av den største landbaserte ulykke i nyere norsk historie. 116 mennesker mistet livet i Verdalsraset.

I serien «Gjenstandene forteller» ved Stiklestad nasjonale kultursenter tirsdag 14. mai var Verdalsraset tema for en fullsatt sal - i alt 160 mennesker.

Dramatiske skildringer
Historiker Øystein Walberg ga en framstilling av katastrofen, sammen med dramatiske skildringer av det som skjedde denne vårnatta. Med seg på podiet hadde Walberg geotekniker Jarle Nestvold. Når jordmasser flytter på seg, har det en årsak. Her ga Nestvold en enkel beskrivelse av leire, og spesielt kvikkleire.

Etter det store raset, som omfattet 55 millioner kubikkmeter leirmasse, kom et til. Her raste 10 mill kubikkmester masse. Da Helgåa 12. september samme år tørrla Hærfossen ved at elva tok nytt løp, var det noen som trodde, og mente, at rasene som herjet var høyere makters straffedom over ugudelige verdalinger. Walberg refererte påstandene, men tilla dem ikke stor vekt…

Ufattelige dimensjoner
Området som ble rammet var på 16 kvadratkilometer - det vil si selve rasgropa, rasområdet og Vukusjøen som ble dekt av leirmasse. Walberg tok fram et regneeksempel for å vise størrelsen på jordmassene som ble flyttet i løpet av noen minutter. Hvis en lastebil hadde transportert 10 kbm masse i ett lass, ville det tatt 2500 år å bli ferdig med jobben.

I dette livsfarlige landskapet bodde 250 mennesker. Nesten halvparten av dem omkom. - Ingen i Verdal var uberørt av katastrofen, sa Walberg, som nok en gang avslørte sine store kunnskaper om Verdalsraset.


Ordfører Bjørn Iversen (t.h.) åpnet fotoutstilling med bilder fra Verdalsraset. Her i samtale med geotekniker Jarle Nestvold, som sammen med historiker Øystein Walberg formidlet kunnskaper om rastragedien.

Fotoutstilling
Stiklestad-kvelden ble avsluttet med at ordfører Bjørn Iversen åpnet en fotoutstilling om raset. Mange motiver er tidligere publisert, men det er også nytt bildestoff som presenteres. Museumsfotograf Nils Torske i Levanger har etterbehandlet mange av bildene, slik at flere detaljer er blitt synlige.

Lørdag kveld, 18. mai kl. 23.00, er det premiere på Verdalsoratoriet i borggården ved kultursenteret. Det ble framført første gang ved 100-årsmarkeringen av raset. Teksten er skrevet av Hans Rotmo og musikken er ved Asgeir Skrove - komponist og dirigent. Mens forestillingen pågår, er det nøyaktig 120 år siden raskatastrofen rammet nedre Verdal.

....................................
Tekst og foto: Jon Holmlimo

.........................................................................................................................................................................
ORIGINALBILDER FRA VERDALSRASET SOM PDF-FILER:
W. C. Brøgger | Fotograf Lars Bach | Fotograf Bruun | Fotograf Danielsen | Fotograf E. Olsen | Ukjent fotograf

Hjemmesiden til De Værdalske Befestninger