Søk på  historielagets hjemmeside.
Aktiviteter
Styre, utvalg og om historielaget..
Årbøker og diverse publikasjoner...
Kirkene i Verdal
Lenker
Minnesmerker og bautaer...
Verdalsraset...
Diverse presseomtale av historielaget...
Diverse saker...
Gate- og vegnavn i Verdal kommune
Kulturskatter...
Sagn og historier fra Verdal.

 

Nyheter fra Verdal Historielag

LAGT UT PÅ NETT:
10.05.10

Startsiden Aktiviteter Kulturskatter Lenker Minnesmerker Organisatorisk Publiksjoner
Pressemelding - Onsdagstreff med «Verdalsbilder.no»
Verdal jernbanestasjon.

Pressemelding fra Stiklestad Nasjonale Kultursenter:

Onsdagstreff spesial 12. mai 2010.

Stiklestad Nasjonale Kultursenter følger opp suksessen med ”Verdalsbilder” tidligere i vår, og onsdag 12. mai lager vi et nytt ”onsdagstreff spesial” med visning av gamle og nye bilder på storskjerm.

Det er Ole Morten Larsen og Eystein Ness som står bak Verdalsbilder, og de har sammen bygd opp en stor samling bilder på nettstedet www.verdalsbilder.no med bidrag fra en lang rekke private bidragsytere. Den store flyfoto- samlingen fra Widerøe er også delvis digitalisert og gjort tilgjengelig for allmennheten. Denne onsdagen viser Verdalsbilder fotografier med motiver både fra Verdalsøra og Stiklestad i ”gamle” dager, en del Widerøe-bilder samt fotografier fra arbeidsliv før i tiden. Går alt etter planen får vi også et gjenhør med Lasse Årstadvoll. Kanskje får vi også bli med på tur langs Verdalselva der mange av motivene vil være nye og ukjente for de fleste.

Det er dessuten gjort en del tekniske endringer i forhold til forrige gang, og for at alle skal slippe inn legges onsdagstreffet 12. mai til Konferansesalen.

Kontaktperson:
Per Steinar Raaen
Tlf: 74 04 42 06/41 64 06 72
per.steinar.raaen@snk.no

Vennlig hilsen
Stiklestad Nasjonale Kultursenter
Inger Lise Woll
Programmedarb./Sekretær
Tlf: 74044204