Søk på  historielagets hjemmeside.
Aktiviteter
Styre, utvalg og om historielaget..
Årbøker og diverse publikasjoner...
Kirkene i Verdal
Lenker
Minnesmerker og bautaer...
Verdalsraset...
Diverse presseomtale av historielaget...
Diverse saker...
Gate- og vegnavn i Verdal kommune
Kulturskatter...
Sagn og historier fra Verdal.


Besøk www.verdalsbilder.no!
Bilder fra Strådøla

Nyheter fra Verdal historielag

LAGT UT PÅ NETT:
02.06.2013

Startsiden Aktiviteter Kulturskatter Lenker Minnesmerker Organisatorisk Publiksjoner

Vandring til boplasser ved Strådøla

Lørdag 22. juni har arr. historielagets turutvalg en vandring til boplasser langs Strådøla i området ved riksgrensen i Strådalen. Plassene som en har tenkt å besøke er Heggøya og Haugen på nordsiden av elva. Ifølge boka om Vera kirke bodde Lisa og Jo Persa på denne plassen mens Gunilla Hansson, kjent som Finn-Gunhild, bodde på Haugen. På sørsiden av elva er det boplassen til Krøyts-familien, «Svensk-Strådalen», og kanskje blir det en tur bortom Ellen-Marja-haugen .

Alf Ward, som er født i Strådalen, har lovet å være kjentmann og å orientere om heimer og folk her inne og da vil vel den historiske delen av turen være i de beste hender.

Det er planlagt oppmøte i Strådalen kl. 14.00. Etter at turen er over vil det bli servert rømmegraut med en pølsplugg for 50-kroner. For å beregne hvor mye graut en må ha, er en nødt til å ha påmelding. Se annonse i Verdalingen.

Med håp om at turkomiteen fortsatt har gode forbindelser når det gjelder været, ønskes alle velkommen til Strådalen.

NB: Vær oppmerksom på at det er kr 50,- i vegavgift på vegen inn til Strådalen.

Turutvalget

PÅMELDING
Påmelding til turen er til Eysten Ness, tel 472 97 311 senest 16. juni.

 

Hjemmesiden til De Værdalske Befestninger