Historielagets tur til Skalstugan


Skalstugan: Foto: Eystein Ness.

Verdal historielag drar på tur til Skalstugan i Sverige lørdag 28. juni.

På grunn av plassen tar de ikke i mot flere enn 50 personer ved slike omvisninger. De femti første som melder seg på får være med på turen. Først til mølla osv.

Blir det større påmelding er det mulighet for en ny tur ca. 15. september. Driveren av Skalstugans Stiftelse, Elisabeth (Lisa) Green, vil orientere om stedet under kaffeserveringen i spisesalen. For deretter å lede en omvisning i noen av bygningene.

Skalstugan er gammel, helt fra 1600-tallet har det vært fjellstue her. Fra 1700-tallet til vegen ble omlagt i 1958 var stedet tollstasjon. Noen av Armfeldt soldater fra felttoget mot Norge er gravlagt her. Jaktvillaen er bygd av en skotte like før 1900. Men i 1902 kjøpte K.A. Wallenberg eiendommen. I 1947 ble stedet innvilget som ferieheim for ansatte i Svenska Enskilda Banken.

Vel møtt i Skalstugan kl 12.00 den 28. juni.


Turutvalget

.......................................
Verdal Historielag
Tur til Skalstugan med omvisning i jaktvillaen og biblioteket lørdag 28. juni. Transport med privatbil. Maks 50 personer. Oppmøte i Skalstugan kl 12.00. Pris inkl. kaffe og smørgås kr 70,-.
Påmelding til Eystein Ness, tel 472 97 311. Senest 23. juni.