Søk på  historielagets hjemmeside.
Aktiviteter
Styre, utvalg og om historielaget..
Årbøker og diverse publikasjoner...
Kirkene i Verdal
Lenker
Minnesmerker og bautaer...
Verdalsraset...
Diverse presseomtale av historielaget...
Diverse saker...
Gate- og vegnavn i Verdal kommune
Kulturskatter...
Sagn og historier fra Verdal.

Nyheter fra Verdal historielag

Om Malså gruver

Besøk også www.verdalsbilder.no!
Trykk på bildet

Mer om
MALSÅ GRUVER
Steinkjer Kulturportal

Forhåndsannonsering
av turen

LAGT UT PÅ NETT:
13.08.2015

Startsiden Aktiviteter Kulturskatter Lenker Minnesmerker Organisatorisk Publiksjoner

120 med på gruvetur i Malsådalen


Fra gruveturen til Malsådalen - turleder i Verdal historielag Johannes Overmo, bergingeniør Snorre Tessem og leder Jorid Kjesbu i Ogndal historielag. Hun hadde med seg presanger til foredragsholderne fra naboene nord for kommunegrensa.

Historielaget avsluttet tursesongen onsdag 12. august med utflukt til Malså kopperverk. For snart 100 år siden ble driften i gruvene nedlagt. Men historien om Malsågruvene er ikke begravd. Det viste en tur som ogndalinger og verdalinger stod bak. Bortimot 120 personer hadde møtt opp.

Det var Ogndal historielag som hadde tatt initiativ til en kveldstur til gruvene sammen med historielagsnaboer på den andre siden av kommunegrensa. Oppslutningen om turen ble i overkant av hva lagene hadde tenkt seg. Nærmere 120 personer hadde møtt opp ved det nedlagte gruveanlegget. For ogndalingene, om lag 50 personer, ble det en times tur til fots fra Andorvatnet til gruvene. Fra vegenden i Malsådalen til gruvene var fotturen halvparten så lang.

11 liter kaffe
Turarrangør Verdal historielag hadde lovet kaffe til de frammøtte, noe Ivar Lerfald og Eystein Ness i turutvalget sørget for. 11 liter gikk med, fortalte Lerfald. Men langt fra alle nøt det kruttsterke drikken, ettersom det var svært mange av yngre årgang som var med på turen.

Leder i turutvalget, Johannes Overmo, orienterte om gruvenes historie i Malsådalen. Kobberverket var i drift i to perioder. Først forsøksdrift fra 1865 med kjøpmenn i Trondheim som investorer. Fra 1875 var det engelsk kapital som overtok. Det ble da bygget to smelteovner. Utbyttet ble for lite, så arbeidet ble innstilt i 1879. I perioden 1916-1918 hadde Sulitjelma gruber prøvedrift i Malså. Det var på det meste 100 personer i arbeid ved gruvene.

Dødsulykke
I 1917 mistet Carl Magni Petterson fra Sverige livet i en sprengningsulykke ved Fiskløyssynken. Her er det satt opp en minneplate. Petterson er begravet på Vuku kirkegård. Historien om den unge svenskens død ble til Malsåspelet i 1993, skrevet av Hans Rotmo, med Arnulf Haga som regissør. Forestillingen ble en kjempesuksess.

Tidligere teknisk direktør ved Fosdalens Berverk AS i Malm, Snorre Tessem, holdt et interessant foredrag om geologiske forhold i Trøndelag. Malså ligger i det samme malmstrøket som Gaulstad og Mokk gruver i Ogndal, videre etter Tinsklompene om Åkervoldgruva og Skjækerdalsgruvene. Samme malmåre er det også i Tromsdalen med kalkforekomstene der. Gruvene i Ogndalen var i drift 100 tidligere enn i Malsådalen.

.................
Tekst og foto:

Jon Holmlimo


Det var folksomt i gruveområdet i Malsådalen, da historielagsfolk og andre interesserte møttes.


Ivar Lerfald (t.h.) og Eystein Ness i Verdal historielag brukte to svartkjeler.


Jan Roar (13) og Sivert (10) - med etternavnet Skavhaug - er historieinteresserte, spesielt eldstemann. Stedsskiltet ved restene av smelteovnen er satt opp av Verdal idrettsråd.