Søk på  historielagets hjemmeside.
Aktiviteter
Styre, utvalg og om historielaget..
Årbøker og diverse publikasjoner...
Kirkene i Verdal
Lenker
Minnesmerker og bautaer...
Verdalsraset...
Diverse presseomtale av historielaget...
Diverse saker...
Gate- og vegnavn i Verdal kommune
Kulturskatter...
Sagn og historier fra Verdal.

Nyheter fra Verdal historielag

Artikkelen
«På solsida»
kan lastes ned her

Les mer om
VUKUHALLEN:


LAGT UT PÅ NETT:
02.05.2015

Startsiden Aktiviteter Kulturskatter Lenker Minnesmerker Organisatorisk Publiksjoner

Bli med Verdal historielag på tur til Hellmarka


Turutvalgets leder, Johs. Overmo og Nina og Toril Hjelde på et tidligere besøk på Rognhaugen.

På Kristi Himmelfartsdag arrangerer turutvalget i Verdal Historielag tur til noen av de gamle husmannsplassene ved Vest-Hellan.

Det er mange som har forfedre som kom fra noen av disse plassene. I Verdal Historielags årbok for 1949 hadde Johannes Nordnes en artikkel han kalte «På solsida», der han skrev om de om lag 20 husmannsplassene som låg mellom Breding og Innlegghaugen. Det anbefales å lese denne artikkelen for alle som vil være med på turen.

Som turledere stiller Anders Tosteigan Bendiksen samt Nina og Toril Hjelde. De vil fortelle om folket som bodde på de forskjellige heimene. Trolig vil turen først gå til Marenplassen og Rognhaugen, deretter Larsenget, Josveet og Hårråsveet. Turlederne står fritt i valg av plasser, kanskje tar de også hensyn til ønsker fra turdeltagerne.

Av hensyn til parkeringsplass ved Vest-Hellan blir det oppmøte ved Vuku kirke der bilene lastes opp mest mulig og noen biler settes igjen.

Etter turen blir det anledning til å kjøpe kaffe eller sodd i den nye Vukuhallen. Det vil bli tatt en opptelling av hvor mange som ønsker å kjøpe middag før folket drar opp på Hellbakkan. Deltagerne får også anledning til å se seg om i den nye Vukuhallen, så dagen vil by på både gammel og ny Vuku-historie. Deltagelsen på turen er gratis, kaffe og sodd betales av den enkelte.

Turutvalget Verdal Historielag
Johs. Overmo


Bildet er fra Hårråsveet...

...............................
OPPSUMMERT:

Tur til Hellmarka torsdag 14. mai (Kr. Himmelfartsdag) for å se på spor etter gamle husmannsplasser. Oppmøte ved Vuku kirke kl. 15.00 for samkjøring til Vest-Hellan. Guiding v/ Anders T. Bendiksen, Nina og Toril Hjelde. Etter turen anledning til å kjøpe sodd og kaffe i den nye Vukuhallen.

Velkommen!

Turutvalget