Søk på  historielagets hjemmeside.
Aktiviteter
Styre, utvalg og om historielaget..
Årbøker og diverse publikasjoner...
Kirkene i Verdal
Lenker
Minnesmerker og bautaer...
Verdalsraset...
Diverse presseomtale av historielaget...
Diverse saker...
Gate- og vegnavn i Verdal kommune
Kulturskatter...
Sagn og historier fra Verdal.

Nyheter fra Verdal historielag

Forhåndsannonsering
av turen


Artikler i Årbøkene:

«Guddingskallen»
- Av sven Svensson, Årbok 1984

«Hvorfor heter det Guddingsskallen»
Svein Guddingsmo
Årbok 1982

LAGT UT PÅ NETT:
02.06.2015

Startsiden Aktiviteter Kulturskatter Lenker Minnesmerker Organisatorisk Publiksjoner

Bilder fra Verdal historielags tur til Guddingsskallen


Tross noe guffent vær var ca 30 personer med på turen hvor Egil Krieg var kjentmann.

Onsdag 27. mai 2015 arrangerte turutvalget i Verdal Historielag sin tredje tur for året. Turen gikk til Guddings-skallen øst for Årstadbakkan og turen gikk inn som et ledd i Friluftslivets år 2015. Vi har ikke noe eget referat fra turen, men vi bruker de tre bildene vi har fått av Eystein Ness.

Du kan lese forhåndsannonseringen om turen her.