Søk på  historielagets hjemmeside.
Aktiviteter
Styre, utvalg og om historielaget..
Årbøker og diverse publikasjoner...
Kirkene i Verdal
Lenker
Minnesmerker og bautaer...
Verdalsraset...
Diverse presseomtale av historielaget...
Diverse saker...
Gate- og vegnavn i Verdal kommune
Kulturskatter...
Sagn og historier fra Verdal.

Nyheter fra Verdal historielag

Artikler i Årbøkene:

«Guddingskallen»
- Av sven Svensson, Årbok 1984

«Hvorfor heter det Guddingsskallen»
Svein Guddingsmo
Årbok 1982

LAGT UT PÅ NETT:
18.05.2015

Startsiden Aktiviteter Kulturskatter Lenker Minnesmerker Organisatorisk Publiksjoner

Bli med Verdal historielag på tur til Guddingsskallen


Onsdag 27. mai 2015 arrangerer turutvalget i Verdal Historielag sin tredje tur for året. Denne gang er Guddings-skallen øst for Årstadbakkan målet. Denne turen går inn som et ledd i Friluftslivets år 2015.

Etter at stormene Hilde og Ivar herjet før jul 2013 ble det flere steder snauhogd for skog, slik også i Årstadliene, og nå er det en fantastisk utsikt derfra utover bygda. Turutvalget prøver å legge turer til slike plasser før ungskogen igjen kommer opp. I fjor var det Våttåhaugen i Volhaugen som ble besøkt, i år altså Årstadliene.

Folket på Årstadbakkan er flinke til å tilrettelegge turmål i nærområdet. Guddingsskallen er en slik plass der de har laget sittegrupper og bålplass. Fra «Skallen» er det fin utsikt innover Kverndalen og Loa mot Heggjavola.

Egil Krieg har sagt seg villig til å stille opp som guide på turen, så den saken er i de beste hender.

I god friluftslivsånd tar hver enkelt med drikke og litt å bite i. Turen er gratis , parkering for privatbilene blir ordnet langs skogsbilvegen.

Det tar ca. 3 kvarter å gå hver vei.

For å kjøre til Årstadliene må en kjøre over Holmsbrua og så ta til vestre i første kryss, I neste vegkryss ved Nordholmen tar man til høyre og opp mot Årstad. Like før man kommer til toppen står det et trafikkskilt med tekst Fjellet, følg den oppover til merket Guddingsskallen. Parkering blir på en side av vegen.

Velkommen!
Johs. Overmo

.....................
OPPSUMMERT

Verdal Historielag

Tur til Guddingsskallen onsdag 27. mai 2015. Oppmøte: Årstadliene kl. 18.00.Guide: Egil Krieg. Tur i anledning Friluftslivets år. Ta med mat og drikke.

Turutvalget