Søk på  historielagets hjemmeside.
Aktiviteter
Styre, utvalg og om historielaget..
Årbøker og diverse publikasjoner...
Kirkene i Verdal
Lenker
Minnesmerker og bautaer...
Verdalsraset...
Diverse presseomtale av historielaget...
Diverse saker...
Gate- og vegnavn i Verdal kommune
Kulturskatter...
Sagn og historier fra Verdal.


Nyheter fra Verdal historielag

LAGT UT PÅ NETT:
07.10.09

Startsiden Aktiviteter Kulturskatter Lenker Minnesmerker Organisatorisk Publiksjoner

Trondheimstur til DORA

Turutvalget i Verdal Historielag arrangerer busstur til Trondheim lørdag 7. november. Et besøk på arkivene på DORA blir hovedsaken, der Jens Rønning vil være guide.

Sende Busstrafikk ordner det praktiske. Bussavgang blir fra Rådhusplassen på Øra kl. 09.00. Så blir det kaffe og snitter før turen går til Dora, og det blir middag utpå ettermiddagen.

Prisen vil avhenge av hvor mange som blir med, men ca. 500 kroner vil dekke buss, kaffe, og middag og guiding i Trondheim.

Påmelding skjer til Sende Busstrafikk,
tlf. 74 04 06 00 eller mobil 930 39 676.

Vel møtt!

Turutvalget i Verdal Historielag

ARKIVSENTERET DORA
skal bevare statlige, kommunale og private arkiver fra Midt- og Nord-Norge, og gjøre disse tilgjengelige for allmennheten. Driver også med veiledning innen arkivdanning og arkivhåndtering.

DORA BESTÅR AV
- Statsarkivet i Trondheim
- Trondheim byarkiv
- Interkommunalt arkiv Trøndelag Iks
- Universitetsbiblioteket i Trondheim