Søk på  historielagets hjemmeside.
Aktiviteter
Styre, utvalg og om historielaget..
Årbøker og diverse publikasjoner...
Kirkene i Verdal
Lenker
Minnesmerker og bautaer...
Verdalsraset...
Diverse presseomtale av historielaget...
Diverse saker...
Gate- og vegnavn i Verdal kommune
Kulturskatter...
Sagn og historier fra Verdal.

Nyheter fra Verdal historielag

TIDLIGERE
«Grautturer»:

110 i kø for
rømmegrøt i Skjækerdalen!

Rømmegrøtturen
2014

Om
TOSTEIGAN
på Internett:
BILDER
KART
Folketelling 1910
Les om:
Ellen Anna Tosteigan
Gårdsmatrikkel
Verdalen1886

(Excel)

LAGT UT PÅ NETT:
11.06.2015

Startsiden Aktiviteter Kulturskatter Lenker Minnesmerker Organisatorisk Publiksjoner

«Rømmgrauttur» til fjellgården Tosteigan i Malsådalen


Fra Greensklumpen. Fjellgård øst for Malsåsdalen. Husene oppført i 1936 etter brann. Nå fraflyttet.. Trykk på bildet for større bilde (Verdalsbilder.no). Foto Eystein Ness.

Årets grauttur går til Tosteigan lørdag 27. juni
Tosteigan har vært gårdsbruk helt tilbake til 1660-tallet. Tilhørte Værdalsgodset i lange tider, men har gjennom århundrene skiftet mellom å være gård og seter. Rundt år 1700 var «gamle Peer Tosteggen, husmand under Ørtugen» på Tosteigan. Ole Reppe var eier i 1815, og han prøvde å få tillatelse til å oppføre et sagbruk her, men det gikk daværende eier av Værdalsbruket Muller imot. Senere har Tosteigan hørt under Sæter.

Peder Andersen Vangstadvald kom til Tosteigan i 1879, og hans sønn Anders kjøpte gården av Verdal kommune i 1921. Ander Bendiksen Tosteigan vil fortelle mere om gården og folket som hadde sitt virke her.

Med håp om at turkomiteen fortsatt har gode forbindelser når det gjelder været, ønsker vi velkommen til Tosteigan.
Turkomiteen

NOEN TILLEGGSOPPLYSNINGER:
For å komme til Tosteigan svinger en av Helgådalsvegen til venstre like før Volden skole og følger Malsåvegen innover. Ved Seter er det «bomstasjon», men kjør bare videre. (bompenger kr 30,- samles inn på Tosteigan.) Fortsett innover vegen, hold til venstre ved første kryss. Vegen til Tosteigan tar av ca. 200 m etter vegkrysset ned til Høysjøen. Kan bli litt vanskelig med parkering hvis det kommer mye folk så det er bra om flere kan samkjøre.

Grautserveringen vil skje utendørs. Pris for graut og en spikkipølsbit vil bli ca kr 50,-. Kaffe må den enkelte ta med på termos. Ta gjerne med stol å sitte på.

...................
OPPSUMMERT:

Årets «Rømmgrauttur» går til fjellgården Tosteigan i Malsådalen med oppmøte der kl. 13.00, lørdag 27. juni. Vegavgift kr 30,00 samles inn ved ankomst. Påmelding til Eystein Ness, tel 472 97 311 senest mandag 22. juni. Ta med stol!