Søk på  historielagets hjemmeside.
Aktiviteter
Styre, utvalg og om historielaget..
Årbøker og diverse publikasjoner...
Kirkene i Verdal
Lenker
Minnesmerker og bautaer...
Verdalsraset...
Diverse presseomtale av historielaget...
Diverse saker...
Gate- og vegnavn i Verdal kommune
Kulturskatter...
Sagn og historier fra Verdal.
Nyheter fra Verdal historielag

LAGT UT PÅ NETT:
11.04.11

Startsiden Aktiviteter Kulturskatter Lenker Minnesmerker Organisatorisk Publiksjoner

Nytt æresmedlem i historielaget!


Leder i Verdal Historielag, Kjetil Dillan og æresmedlem Thomas Berg.

I forbindelse med årsmøtet den 30/3 ble nytt æresmedlem utnevnt i Verdal historielag.

Thomas Berg har i årenes løp hatt flere verv i historielaget. Han har blant annet vært i skriftstyret som det den gang hette, eller årbokredaksjonen som er den rette benevnelsen i dag.

Thomas har til dels vært litt anonym i sitt arbeide, jobbet liksom i bakgrunnen og kommet stikkende med bidrag jevnlig. Han har satt stort fokus på organisasjonslivet i Verdal og er arvelig belastet med stor kunnskap om emnet.
I disse dager jobber Thomas med et nytt bind i serien «Verdalsboka», nærmere bestemt Folk og heimar i Ness og Vinne, som er ventet å foreligge i ferdig form mot slutten av 2011.

Vi gratulerer med utnevnelsen.

Kjetil Dillan