Søk på  historielagets hjemmeside.
Aktiviteter
Styre, utvalg og om historielaget..
Årbøker og diverse publikasjoner...
Kirkene i Verdal
Lenker
Minnesmerker og bautaer...
Verdalsraset...
Diverse presseomtale av historielaget...
Diverse saker...
Gate- og vegnavn i Verdal kommune
Kulturskatter...
Sagn og historier fra Verdal.


Nyheter fra Verdal historielag

LAGT UT PÅ NETT:
09.08.2013

Startsiden Aktiviteter Kulturskatter Lenker Minnesmerker Organisatorisk Publiksjoner

Suksess med nattforestilling


Kong Olav Haraldson på Stiklestad-scenen i Henrik Mestads skikkelse. Lengst til høyre står to prester - han med korset er sceneveteran Helge Gausen. 87-åringen har hatt roller på Stiklestad siden første spelforestilling i 1954.

Spelet om Heilag Olav på Stiklestad ble i år for første gang framført som nattforestilling. Det ble en ubetinget suksess - både kunstnerisk og oppslutningsmessig. Et publikum på 18.700 - fordelt på fire forstillinger - var benket i Nordens største utendørs teateramfi under olsokdagene. Det vil si 4.200 flere enn i fjor.

Marit Moum Aune var regissør for andre år på rad, og det er allerede klart at hun fortsetter neste år. Også da blir det nattforestilling på det gamle slagsted. Hun kommer til foreta seg noen nye regigrep, fortalte hun i et sam-taleprogram med journalist Yngve Kvistad i auditoriet ved Stiklestad nasjonale kultursenter. Her ga hun uttrykk for at hun var imponert over spelamatørenes innsats og dyktighet. Regissøren framhevet spesielt scenepresten på 87 år som med hevet kors sprang lett over vollen. Han heter Helge Gausen og er Stiklestads superveteran. Men unntak av en gang, har han hatt roller i Spelet helt siden første framføring i 1954.

Den oppfinnsomme regissør
- Kunsten er å få Spelet til å virke nytt hver gang, og denne oppgaven trigger den oppfinnsomme regissør Marit Moum Aune og hennes medhjelpere, skrev anmelder Martin Nordvik i Adresseavisen. - Fjorårets vellykkede bear-beidelse, ikke minst språklig, videreføres med stort hell.

- Kveldsmørket og Eivind Myres eminente lyssetting utnyttes blant annet når forestillingen også gir en flik av selve slaget med "filmatiske" grep akkompagnert med enkle overraskelser av dirigent Ole Kristian Ruud og hans tropper. Og selv om de profesjonelles innsats gjerne fremheves, glemmes det på ingen måte at Spelet i like stor grad er et resultat av en hærskare entusiastiske amatørers helhjertede innsats, skrev Nordvik.

Natta er blitt svartere
Guri Hjulstad i Trønder-Avisa skrev: Aldri har vi sett en vakrere krig. Den utkjempes nå, mot de forgylte, maje-stetiske bjørkestammene på Stiklestad. - Etter nesten seksti år med spel fikk vi for første gang virkelig se det historiske slaget. Et velkomponert slag, malt av en lysmester som med bred pensel lager en gyllen ring, en slags løvkrans, rundt krigens elendighet.


Det er ingen uenighet om at Spelet i år fikk et løft ved at starten av forestillingen var lagt til klokka 23.00. Avslutningen, med et hav fakler, ga en minnerik avslutning på Stiklestad-kvelden, som hadde gått over til å bli natt.

- Regissør Marit Moum Aune har tatt et drastisk grep med å flytte Spelet om Heilag Olav til natta. Det gir rom for større kontraster og et mer teatralsk uttrykk. Og det er ingen tvil om at forestillingen har fått et visuelt løft. Natta er blitt svartere, ensomheten større, det onde ondere, også for oss som sitter under pledd på benkene i amfiet. Lukta fra faklene river. Det er død og nød. Lyset faller skarpt på den personen som er i fokus på scenen og kan avgrense angsten eller gleden, skrev Hjulstad i sin anmeldelse.

I år var det statsminister Jens Stoltenberg som foretok en offisielle åpning av Spelet. Han var den tredje stats-minister som har gjort det. Den første var Einar Gerhardsen i 1962 og senere Kjell Magne Bondevik. - Du er ikke ordentlig statsminister før du har vært på Stiklestad, sa Stoltenberg.


Hildegunn Eggen under framføringen av prologen. I Spelet hadde hun rollen som trellkvinnen Grima.


En sterk og vakker scene - kong Olav Haraldson (Mestad) og Gudrun, spilt av Heidi Gjermundsen Broch.

.................
Tekst og foto:

Jon Holmlimo

FAKTA
«Spelet om Heilag Olav»
Regi: Marit Moum Aune.

Spelet utvikles fra år til år og har et magisk grep på sitt publikum. Til nå har over 790 000 personer sett forestillingen om Olav Haraldssons fall på Stiklestad, som oppføres på Nordens største og eldste friluftsteater siden 1954.

Om lag 700 personer er involvert i og omkring forestillingen. Profesjonelle skuespillere står på scenen sammen med amatører. Orkesteret er også sammensatt av profesjonelle og amatører. Andre aktører er kor, statister og et stort frivillig apparat. “Spelet om Heilag Olav” blir fremført på selve slagstedet, Stiklestad, der Olav Haraldsson falt i 1030. Det skjer i et miljø og med en ramme som bare natur, historie og dyktige aktører kan skape. “Spelet om Heilag Olav” er en dramatisering av det som skjedde på gården Sul dagene før slaget på Stiklestad i året 1030. Stykket er skrevet av Olav Gullvåg, og Paul Okkenhaug har komponert musikken.

Handlingen i stykket

Se stemningsfilm her

(Hentet fra http://stiklestad.no/opplevelser/spelet-om-heilag-olav/)