Søk på  historielagets hjemmeside.
Aktiviteter
Styre, utvalg og om historielaget..
Årbøker og diverse publikasjoner...
Kirkene i Verdal
Lenker
Minnesmerker og bautaer...
Verdalsraset...
Diverse presseomtale av historielaget...
Diverse saker...
Gate- og vegnavn i Verdal kommune
Kulturskatter...
Sagn og historier fra Verdal.

Nyheter fra Verdal historielag

LAGT UT PÅ NETT:
12.06.2017

Startsiden Aktiviteter Kulturskatter Lenker Minnesmerker Organisatorisk Publiksjoner

Solemsvollen bød på moltekrem


På Solemsvollen: Helge Asklund - ekspert på Olsstolen (t.v.), Magnhild Kvaal - Orienteringsklubben, Otte Vatn - Inderøy museums- og historielag og Johannes Overmo fra historielaget.

Historielagets andre utflukt i år gikk fredag 9. juni til Solemsvollen på Røra. I det fine været denne kvelden, ble det en sjelden fin tur for de vel 50 turdeltakerne - fra historielaget og orienteringsklubben.

Verdal Orienteringsklubb har vært historielagets medarrangør to ganger - ved gatevandringen på Øra 14. mai og nå til Solemsvollen. Magnhild Kvaal, leder i o-klubbens turutvalg, er glad for samarbeidet. - Vi vil gjerne vise til historien om noen av turpostene. Det er 80 poster i terrenget og 15 i nærområdet på Øra. Sistnevnte poster har fått navnet Stolpetrimmen.

Det var orienteringsklubben som sørget for kaffekoking og servering på Solemsvollen. Og mer enn det… Magnhild hadde tatt med seg en bøtte med moltekrem som hun bød på. Hun våget å redusere moltelageret i forvissningen av en kommende god sesong for fjellets gull. - Det bør være gode muligheter, etter en sein vår, tror hun…

Olav Haraldsson, eller Olav Digre, som han også ble kalt, har angivelig vært på Røra. Det er et skår i fjellet - med plass til en person - rett opp for jernbanetunnelen i Koa som har navnet Olsstolen. Stedet var i mange år glemt, inntil Helge Asklund påviste det. Han hadde fått informasjonen fra sin far Johan, som hadde fått stedet påvist av Johan Koa. (1867-1940).

Asklund var blant de frammøtte på Solemsvollan. Han fikk flere ganger detaljspørsmål fra Otte Vatn, som i egenskap av utsending fra Inderøy museums- og historielag fortalte både om Olsstolen og andre historier knyttet til området.

Det kan nevnes at Visit Innherred har Olsstolen med blant sine mange turforslag. Beskrivelsen av turmålet: Utsikten fra Olsstolen er fantastisk - du ser utover Trones i Verdal, Røra og store deler av fjorden. Turen går langs en fin traktorsti i snaut tre kilometer, før det går bratt oppover ca. 200 meter.

.................
Tekst og foto:

Jon Holmlimo


Stor trivsel på kveldsturen til Solemsvollan. Historielagets neste tur går til Hatlingssetra i Stod lørdag 1. juli. Her blir det både grautsalg og underholdning, forteller Johannes Overmo, som er leder i turutvalget.


Nesten som på en ekte setervoll da en liten saueflokk dukket opp.