Søk på historielagets hjemmeside.
Aktiviteter
Styre, utvalg og om historielaget..
Årbøker og diverse publikasjoner...
Kirkene i Verdal
Lenker
Minnesmerker og bautaer...
Verdalsraset...
Diverse presseomtale av historielaget...
Diverse saker...
Gate- og vegnavn i Verdal kommune
Kulturskatter...
Sagn og historier fra Verdal.

Bestill
Årbok 2014 hos
Salgsnemnda

«Ingenting er for gammelt, ingenting
er for nytt»
Omtale om
årbok 2014

i Verdalingen

Nyheter fra Verdal historielag

LAGT UT PÅ NETT:
14.02.2015

Startsiden Aktiviteter Kulturskatter Lenker Minnesmerker Organisatorisk Publiksjoner

Slektskurs i Verdal historielags regi - 2015


Kurs i slektsgranskning våren 2012: Torleif Pedersen og Kitty Kvilt legger inn slektsdata i Brothers Keeper. Verdens mest brukte slektsprogram, som også finnes på norsk, tross det amerikanske navnet.

Slektskurs gjennomføres med oppstart 26.februar 2015 på Verdal bibliotek.
Maksimalt 6 deltakere. Påmelding registreres ved påmelding. De interesserte vil få melding om deltakelse. Dersom det melder seg på flere enn maksimalantallet, vil disse få tilbud om deltakelse ved en senere anledning.

Varighet: 5 + 1 oppfølgingskveld.

Vi starter kl.18.00 og avslutter kl. 21.00, med innlagt kaffepause på 30 minutter.

Innhold:

 • Gjennomgang av historiske skrifter på biblioteket

 • Gjennomgang av forskjellige digitaliserte verktøy, fødselsregister, dødsregister, eksteskapsprotokoller, osv.
 • Gjennomgang av de mest brukte digitale databasene.
 • Innlegging av egne slekter.
 • Egne slektskart uleveres slik at hver deltaker kan ordne sin egen slektstavle.
 • Det utstedes deltakerbevis.
 • Kursdeltakerne vil bli bedt om å gi tilbakemelding på eget evalueringsskjema.

På siste undervisningskveld avtales tid for oppfølgingen.

Pris for kurset er kr.500,-.

Påmelding til: Just Roar Wohlen, Slektsutvalget

............................................................................................................................................................

RÅD TIL SLEKTSGRANSKERE

 1. Skriv ned alle opplysninger du finner
 2. Skriv ned hvor du har funnet opplysningene
 3. Snakk med eldre slektninger - nå
 4. Ikke stol på alle kilder
 5. Vær systematisk
 6. Lær deg det grunnleggende
 7. Ikke bare hva, når og hvor, men også hvordan og hvorfor
 8. Vær ærlig
 9. Del kunnskapene med andre
 10. Ha det gøy

LENKER OM SLEKTSFORKNING
På hjemmesiden til www.slekt.no finner du flere detaljer om ovenstående punkter, lenker til relevante nettsteder, samt mye, mye mer om hordan du går fram dersom du ønsker å finne ut mer om slektsforskning.

SE OGSÅ
Kildestoff ved slektsgransking med tilknytning til Verdal (hentet fra Årbok 1989)