Søk på  historielagets hjemmeside.
Aktiviteter
Styre, utvalg og om historielaget..
Årbøker og diverse publikasjoner...
Kirkene i Verdal
Lenker
Minnesmerker og bautaer...
Verdalsraset...
Diverse presseomtale av historielaget...
Diverse saker...
Gate- og vegnavn i Verdal kommune
Kulturskatter...
Sagn og historier fra Verdal.
Råd til
slektsgranskere

Nyheter fra Verdal historielag

LAGT UT PÅ NETT:
12.02.11

Startsiden Aktiviteter Kulturskatter Lenker Minnesmerker Organisatorisk Publiksjoner

Stigende interesse for slektsgransking*

Agnes Solli, som er leder i slektsutvalget i historielaget, er ikke i tvil om at det er stigende interesse for å skaffe seg kunn- skap om våre aner. Hun leder nå et kurs i slektsgransking, slik hun har gjort så mange ganger før. Vanligvis pleier det å være seks deltakere. Denne gang er det dobbelt så mange.

Solli mener at NRK, gjennom programserien «Hvem tror du at du er?», i stor grad har ført til at mange er blitt interessert i slekt. Det betyr at det er flere som setter i gang med å finne, og registrere, sine forfedre. I så måte er det 18 timer lange kurset i slektsgransk- ing til god nytte. Hver kurskveld er på tre timer.


Fra slektskurset i Verdal historielag - Dagfinn Brendmo og Aud Wekre ved PC-ene. Bak Just Roar Wohlen (t.v.) og Alf Grønskag som utveksler erfaringer som ferske slektsforskere.

Agnes Solli har siden 1988 ledet slektsutvalget og hatt ansvaret for gjennomføringen av slektskurs. Siden oppstarten er det 224 personer som har deltatt på kursene. Før hun overtok roret i slektsutvalget, var Reidar Prestmo en drivende kraft i samme utvalg. Han ledet flere kurs i slektsgransking.

- Hva har forandret innholdet i kursene i dag sammenlignet med tidligere?
- Metodene er de samme. Kursdeltakerne lærer å arbeide med kirkebøker og folketellinger osv. - nå som tidligere. Den store forskjellen er at nå bruker vi internett for å lete i kildene. Det letter arbeidet veldig, sier Solli. De fleste av kursdeltakerne har da også med bærbare PC-er på kurset. Sollis medhjelpere på dataområdet er Karl Støa og Magne Aarstadvold. De viser skjermbilder og søketeknikk på filmlerret. Digitalarkivet og DIS (databehandling i slektsforskning) er for de fleste kursdeltakerne nye begreper og fantastiske kilder.

Agnes Solli var for øvrig med og startet DIS Nord-Trøndelag i 1996 og var de første årene også med i styret. Nå er det slektsutvalget og historielagets kurs hun er mest opptatt av.

11. februar 2011
Jon Holmlimo

Til venstre: Agnes Solli leder kurset i slektsgransking.
Her sammen med Magne Aarstadvold (t.v.) og Karl Støa som assisterer kurslederen.

* Kurset går mellom onsdag 2. februar og fram til 9. mars 2011.