Søk på historielagets hjemmeside.
Aktiviteter
Styre, utvalg og om historielaget..
Årbøker og diverse publikasjoner...
Kirkene i Verdal
Lenker
Minnesmerker og bautaer...
Verdalsraset...
Diverse presseomtale av historielaget...
Diverse saker...
Gate- og vegnavn i Verdal kommune
Kulturskatter...
Sagn og historier fra Verdal.

Nyheter fra Verdal historielag

En kan jo også se slektskap kun ved å
se på bilder:
Besøk også www.verdalsbilder.no!
verdalsbilder.no

LAGT UT PÅ NETT:
30.05.2017

Startsiden Aktiviteter Kulturskatter Lenker Minnesmerker Organisatorisk Publiksjoner

Mange på Verdal historielags slektscafé


Mye å prate om på slektscafeen - Marit Aasan (t.v.), Magne Årstadvold og Oddbjørg Grønn, som er leder i slektsutvalget i Verdal historielag.

I overkant av 20 personer tok turen til historielagets slektscafé i møterommet på biblioteket lørdag 27. mai. Tiltaket er langt fra nytt, men det har vært noen måneders opphold.

— Det er et helt uformelt treffsted, der folk kommer og går når det passer, sier Oddbjørg Grønn, som på siste årsmøte tok over lederskapet i slektsutvalget.

— Vi kan si at slektscafeen er et åpent hus for folk som ønsker å få veiledning i metodene som nå brukes i slektsgranskningen - det vil si data. Her har slektsutvalget mye ekspertise som kan hjelpe folk. Grønn regner med at det også til høsten som vanlig blir arrangert kurs i slektsforskning.

—Er det en økende interesse for slektsforskning?

—Det har jeg ikke grunnlag for å mene noe om. Her i historielaget har det i mange år blitt holdt kurs, som viser at interessen er til stede.

Grønn framhever det gode samarbeidet historielaget har med biblioteket, som foruten å ha gode lokaliteter også byr på praktisk hjelp.

For øvrig kan tilføyes at historielaget ikke har tatt sommerferie. Fredag 9. juni har turutvalget invitert til sommerens andre utflukt, som går til Solemsvollen på Røra. Den foregår i samarbeid med Verdal orienteringsklubb.

.................
Tekst og foto:

Jon Holmlimo

..................................................................................................................................

RÅD TIL SLEKTSGRANSKERE

 1. Skriv ned alle opplysninger du finner
 2. Skriv ned hvor du har funnet opplysningene
 3. Snakk med eldre slektninger - nå
 4. Ikke stol på alle kilder
 5. Vær systematisk
 6. Lær deg det grunnleggende
 7. Ikke bare hva, når og hvor, men også hvordan og hvorfor
 8. Vær ærlig
 9. Del kunnskapene med andre
 10. Ha det gøy

LENKER OM SLEKTSFORKNING
På hjemmesiden til www.slekt.no finner du flere detaljer om ovenstående punkter, lenker til relevante nettsteder, samt mye, mye mer om hordan du går fram dersom du ønsker å finne ut mer om slektsforskning.

SE OGSÅ
Kildestoff ved slektsgransking med tilknytning til Verdal (hentet fra Årbok 1989)