Søk på historielagets hjemmeside.
Aktiviteter
Styre, utvalg og om historielaget..
Årbøker og diverse publikasjoner...
Kirkene i Verdal
Lenker
Minnesmerker og bautaer...
Verdalsraset...
Diverse presseomtale av historielaget...
Diverse saker...
Gate- og vegnavn i Verdal kommune
Kulturskatter...
Sagn og historier fra Verdal.

Nyheter fra Verdal historielag

En kan jo også se slektskap kun ved å
se på bilder:
Besøk også www.verdalsbilder.no!
verdalsbilder.no

LAGT UT PÅ NETT:
25.09.2019

Startsiden Aktiviteter Kulturskatter Lenker Minnesmerker Organisatorisk Publiksjoner

Slektskafé 2019 og kurs i slekstforskning


Det blir Slektskafé på Verdal Bibliotek 3 lørdager i år
Der kan en møte gamle og nye slektsforskere og utveksle erfaringer. Det blir litt fokus på enkelte tema, første lørdag blir det «skriftlige kilder på biblioteket».

Alle dager fra kl. 11.00 til kl. 13.00.

Datoer:  
Lørdag 28.9.19
Lørdag 26.10.19
Lørdag 23.11.19

Kurs i slektsforskning starter 22. oktober 2019 på Verdal Bibliotek
Hovedtema blir: Hvordan komme i gang og bruk av kilder og kildekritikk

Datoer: 22.10.19 29.10.19 4.11.19 19.11.19 26.11.19

Klokkeslett: 18.00 til 21.00
Pris: kr. 400.00,-
Påmelding: Telefon 412 64 507, eller e-post okgronn@vktv.no

..................................................................................................................................

RÅD TIL SLEKTSGRANSKERE

 1. Skriv ned alle opplysninger du finner
 2. Skriv ned hvor du har funnet opplysningene
 3. Snakk med eldre slektninger - nå
 4. Ikke stol på alle kilder
 5. Vær systematisk
 6. Lær deg det grunnleggende
 7. Ikke bare hva, når og hvor, men også hvordan og hvorfor
 8. Vær ærlig
 9. Del kunnskapene med andre
 10. Ha det gøy

LENKER OM SLEKTSFORKNING
På hjemmesiden til www.slekt.no finner du flere detaljer om ovenstående punkter, lenker til relevante nettsteder, samt mye, mye mer om hordan du går fram dersom du ønsker å finne ut mer om slektsforskning.

SE OGSÅ
Kildestoff ved slektsgransking med tilknytning til Verdal (hentet fra Årbok 1989)