Tur til Skalstugan


Gammelt bilde fra Skalstugan fjellstue.

Tredje turen til Skalstugan var mandag 10. september. Som de foregående turene ble turen fulltegnet i god tid før påmeldingsfristen. 53 personer møtte opp på Skalstugan kl. 11.00 der det ble servert kaffe og smørgossar.

Lisa Green er ei kunnskapsrik dame, som har arbeidet her i 27 år, fortalte om Skalstugans historie gjennom flere hundre år. Marit K. Ness leste opp 93 årige Jarle Opøiens beskrivelse om da han sammen med kameraten Arne Valstad flyktet til Sverige for nøyaktig 75 år siden, 10. september 1943.

De syklet fra Vinne til Stormoen der de gjemte syklene og gikk skogleies videre. Etter å ha blitt tatt imot av svensk grensepoliti ved Skalsvatnet ble de forlagt på et rom i 2. etasje i Skalstugan før ferden gikk videre til trenings-leiren Kjäseter ved Stockholm. Jarle Opøien var med på dagens tur. En interessant opplevelse for deltagerne.

.................
Tekst og foto:

Eystein Ness
Turutvalget

.......................................................................................................


Skalstugan: Foto: Eystein Ness.


Skalstugan er gammel, helt fra 1600-tallet har det vært fjellstue her. Fra 1700-tallet til vegen ble omlagt i 1958 var stedet tollstasjon. Noen av Armfeldt soldater fra felttoget mot Norge er gravlagt her. Jaktvillaen er bygd av en skotte like før 1900. Men i 1902 kjøpte K.A. Wallenberg eiendommen. I 1947 ble stedet innvilget som ferieheim for ansatte i Svenska Enskilda Banken.


Eksteriør: Slik så det ut på tunet utenfor Skalstugan i juni 2014. Foto: Kjetil Dillan, Verdal historielag.