Rolf Vestvik ny leder i historielaget


Eystein Ness (t.v.) ble på årsmøtet i Verdal Historielag utnevnt til æresmedlem. Overrekkelsen av
diplomet ble foretatt av avtroppende leder Kjetil Dillan.

.........................................................................................................................................................................


Overtar roret.

Rolf Vestvik ble på årsmøtet i historielaget onsdag 6. mars valgt til ny leder. Kjetil Dillan hadde ønsket avløsning, men han fortsetter i styret. Vestvik er mest kjent som kulturbyråkrat. Fra 1987 til 1997 var han fylkeskultursjef i Nord-Trøndelag. Før han kom til fylkeskommunen var han leder for EU-prosjektet Festivals on the Top of Europe.

Medlemstallet er relativt stabilt, opp mot 400 betalende. I tillegg er det en del som står som medlemmer, men som ikke har betalt kontingent. De har ikke meldt seg ut, og står fortsatt i listene, heter det i årsmeldinga.

Historielaget har god økonomi. I fjor var overskuddet på nærmere 90.000 kroner. Bankinnskudd og kontanter var 477.000 kroner. Det er salget av årboka som hovedsakelig skaffer inntektene. Nå har laget bestemt seg for å tære litt på formuen. Årsmøtet vedtok et budsjett for inneværende år som går 29.000 kroner i minus. Medlemskontingenten er 100 kroner.

Eystein Ness ble på årsmøtet i Verdal Historielag hedret med æresmedlemskap. Det synlige bevis var diplom og blomster. Overrekkelsen av hederstegnet ble foretatt av leder Kjetil Dillan. Æresmedlemskap i laget gis for fortjenstfullt lokalhistorisk arbeid. I flere tiår var Ness spesielt knyttet til salgsnemnda. Nå arbeider han aktivt med å samle og publisere bilder av eldre årgang på nettstedet verdalsbilder.no, som han driver sammen med Ole M. Larsen. Ness ble på årsmøtet gjenvalgt som medlem av turutvalget.

..................
Tekst og foto:

Jon Holmlimo