Rømmegrauttur til Nordenget Gårdsmuseum i Markabygda


Torsdag 23. juni 2016 arrangerer Verdal historielag tur til Nordenget Gårdsmuseum. Foto: Museet.

Nordenget Gårdsmuseum er et privat drevet museum. Museet er drevet av Martin Alfred Friberg og Hallfryd Marie Friberg. Nordenget gård har vært i familien fra 1800-tallet som husmannsplass. Det ble eget bruk i 1905.

Ekteparet overtok gården i 1990 og gjorde bruket gradvis om til museum. Første «Åpen Dag» var i 1994. Da var det uthus i to etasjer, stabbur med diverse melkeutstyr og stuebygning som brukes som restaurant. I 1998 ble det bygd et nytt hus på 160 kvm i halvannen etasje som etter hvert er blitt fylt med gjenstander. som platespillere, telefoner, regnemaskiner, radioer, symaskiner, motorsager, mye gårdsredskaper, traktorer, biler, motorsykkel, mopeder, hestevandring, turbin, synkemine(dropptank), 50-talls kjøkken og mye, mye mer av stort og smått. Nytt museumsbygg på 720 kvm ble ferdig i 2010.

Nordenget Gårdsmuseum har egen nettside og der finnes flere opplysninger og bilder.

For å komme til Nordenget svinger en av på Skogn og kjører fylkesveg 754, Markabygdvegen forbi Bjørnang til en kommer til Markabygd kirke. Dit er det akkurat 1 mil fra Skogn. Like før kirka svinger en av til venstre og følger grusvegen fram til museet. Rømmegrauten med tilbehør vil bli servert innendørs.
Turkomiteen

.....................................................
DETALJOPPLYSNINGER OM TUREN

Årets «Rømmgrauttur» går til Nordenget Gårdsmuseum i Markabygda torsdag 23. juni.
Oppmøte ved Nordenget Gårdsmuseum kl 18.00.
Omvisning og graut kr 150,- pr. pers.
Påmelding til Eystein Ness, tel 472 97311 senest mandag 20. juni.

Nordenget Gårdsmuseums hjemmeside