Søk på  historielagets hjemmeside.
Aktiviteter
Styre, utvalg og om historielaget..
Årbøker og diverse publikasjoner...
Kirkene i Verdal
Lenker
Minnesmerker og bautaer...
Verdalsraset...
Diverse presseomtale av historielaget...
Diverse saker...
Gate- og vegnavn i Verdal kommune
Kulturskatter...
Sagn og historier fra Verdal.

Besøk www.verdalsbilder.no!

SE OGSÅ
Turutuvalgets tur
til Kjesbua


Kveldstur
til Lindset

Nyheter fra Verdal historielag

LAGT UT PÅ NETT:
06.11.2013

Startsiden Aktiviteter Kulturskatter Lenker Minnesmerker Organisatorisk Publiksjoner

Da jeg plutselig ble verdaling!


Foto: Eystein Næss, Verdalsbilder. Gammelhusa i Kjesbu'n. Bildet tatt 15. juli 2008.

Verdal historielag har mottatt denne e-posten fra Ingri Garberg i Trondheim, som har aner fra Verdalen. Hun er veldig interessert i info om alle gårdene hun nevner opp. Opplysninger kan sendes til ingri.garberg@gmail.com.
Med hennes tillatelse gjengir vi e-posten i sin helhet:

Det var selvsagt ikke sånn at Verdal var fremmed for meg, ikke Verdal nei - nasjonens vugge! Men at det var så mye som en ørliten dråpe verdalsblod i mine årer det visste jeg ikke noe om før jeg var nærmere 65...

Visst husker jeg Verdalen allerede fra 50-tallet. Vi hadde årvisse sommerturer til Verdal, foreldrene mine og jeg. Mor og far var ivrige kooperatører, og ikke noe sted i landet var samvirkelaget så fint som i Verdal! Vi som bodde i Trondheim hadde aldri sett noe så fantastisk! Butikken står for meg som sal etter sal etter sal, der vi gikk og gikk og aldri kom til enden, der det bugnet av saker og ting på kvadratmeter etter kvadratmeter. Foreldrene mine var nøysomme mennesker, men allerede første året skeiet moren min ut og luksuskjøpte et «påleggsfat», et stoort rundt porselensfat med små avdelinger der det var plass for ost og syltetøy og pølse og pynt. Jeg husker fortsatt de grå detaljene og den grønne borden rundt. Noe så fint var det ingen av mine venner i Trondheim som hadde!

Og vips, så er en ingen unge lenger, men ei gammel dame som bedriver slektsforskning. Far-familie fra Vikna, men hva er dette? Ekteparet Lars Svendsen Aarstadvold og Randi Nilsdatter Lindset, begge født i 1801 viser seg å være fra Verdal! Lars er skomaker og Randi er oppført som tjener på Lindset allerede ved Folketellingen i 1815. Ikke storkårsfolk akkurat. Hva var det som drev dem fra Verdal til Vikna tro? En stor barneflokk hadde de allerede, og flere ble født etter utflyttinga. Og hvordan gikk det med verdalingene og skomakeryrket i Vikna? Tja, det vet jeg ikke, bortsett fra at verdalsparet fikk sønnen Ove som ble min oldefar.

Så sitter jeg en dag og blar på nettet og finner fram til Verdal historielag. Laget har hatt utflukt til Kjesbua og har foto av gården!! Jeg får tårer i øynene og ser lenge på bildet. For her på denne gården ble Randi Nilsdatters farmor og min tipp, tipp, tippoldemor Magnhild Olsdatter født i 1732. Her på tunet sprang hun rundt på stutte bein mens foreldrene, Ole Roaldsen Tangen og Eli Nilsdatter strevde for utkommet. Og grunnen til at jeg har navn og årstall på blant annet dette foreldreparet er en skatt i røde permer som jeg fant på Levanger bibliotek: «Grethe Forbregds personregister 1700 - 1800», nydelig og oversiktlig avskrift fra kirkebøkene i Verdal - en gave for enhver slektsgransker!!

Og jammen har ikke historielaget også hatt utflukt til Lindset. Er det «mitt» Lindset tro? Der tippoldemor Randi var tjener allerede før fylte fjorten? Alt jeg leser og ser blir nært og underlig. Jeg har mange spørsmål og langt færre svar. Randi Nilsdatters far for eksempel: Nils Arntsen som er født på Bredingsval i 1758, er oppført som husmann under Efskind og messingsmed i Folketellingen for 1801. Er messingsmed et vanlig yrke for «etnisk norske husmenn» på den tida? Eller er han av reisendefolk? Dette er spennende, men jeg kommer ikke langt, dessverre. Moren hans er Magnhild Olsdatter fra Kjesbu og faren heter Arnt Jonsen, født på Halsetvald i 1728. Foreldrene hans finner jeg ikke. Var de fra Verdal? Reiste de rundt? Lærte Nils Arntsen messingkunstene av en reisende bestefar?? Er det noen som vet? Eller som vet noe annet i tilknytning til den verdalske slekta mi?

Faren min, (som altså er enda mer verdaling enn jeg sjøl) sa en gang at «det er litt lapp i oss». Hva han mente med det satte jeg meg aldri inn i - hva bryr en tiåring seg om alt det kjedelige som skjedde før hun selv ble født? Så skanner jeg raskt gjennom innholdsfortegnelsen for de gamle Verdals-årbøkene og finner en tittel fra 1984: «Hvordan lappene drepte varg i forrige århundre, ved Jon M Suul» og flere innlegg fra Paul Jåma blant annet i 1988 «Samer i Verdal og omegn før århundreskiftet». Sammenheng? Tja.

Og hva med alle gårdene (det vil si: stort sett er det nok husmannsplasser under dem vi snakker om) der «litt av meg» og min familie finnes, med navn som Brekken, Tangen, Lien, Kolstad, Midtholmen, Nedre Holmsvad, Skavhaug. Her vandret forfedrene mine, her sleit småkårsfolka i Verdal slik at jeg selv og mine etterkommere nå i 2013 har varme hus, nok mat, gode klær og alt det som ingen av dem noen gang kunne drømme om!

Ingri Garberg
Trondheim


Slik så gården ut i 1929. Bildet er lånt fra Verdalingen.no


Historielaget oppfordrer alle som kan hjelpe Ingri Garberg i Trondheim med info om alle gårdene hun nevner til å sende henne e-post.

 

Hjemmesiden til De Værdalske Befestninger