Søk på  historielagets hjemmeside.
Aktiviteter
Styre, utvalg og om historielaget..
Årbøker og diverse publikasjoner...
Kirkene i Verdal
Lenker
Minnesmerker og bautaer...
Verdalsraset...
Diverse presseomtale av historielaget...
Diverse saker...
Gate- og vegnavn i Verdal kommune
Kulturskatter...
Sagn og historier fra Verdal.Nyheter fra Verdal historielag

LAGT UT PÅ NETT:
27.082016

Startsiden Aktiviteter Kulturskatter Lenker Minnesmerker Organisatorisk Publiksjoner
Historielaget på Øras dager


Historielagets stand under Øras dager - her Else Kvaal Forbregd og Melvin Ness som fredag formiddag tilbød medlemskap og bøker.

Historielaget har også i år funnet vegen til Øras dager. I likhet med tidligere er det salgsleder Alf Grønskag som organiserer opplegget. Det er årbøkene historielaget er mest kjent for, men laget tilbyr også svært mange andre publikasjoner.

I disse dager blir boka «Krig - okkupasjon - motstand» relansert. Det sørger historielaget for. Boka kommer i 3. opplag. Den er skrevet av Morten Veimo og utgitt i 1987.


Salgsleder Alf Grønskag med historielagets siste publikasjon - den lenge etterlyste boka «Krig - okkupasjon - motstand». Den er nå kommet i 3. opplag.

Fyldig bokverk
Utgiver av det 600 siders bokverket om krigen i Verdal er Motstandsgruppen 1940-1945. Gjennom et samarbeid med bygdeboknemnda i Verdal, inngår krigsboka som et bind i serien Verdalsboka.
Den kommunale nemnda overlot for flere år siden rettigheter, og uinnbundne boksider, til historielaget. Nå foreligger den nesten 30 år gamle boka i samme innbindning som tidligere.
— For meg, som ikke er innfødt verdaling, er «Krig - okkupasjon - motstand» en spenningsbok, sier historielagets Grønskag.

Spenningsbok

— Den er spekket med dramatikk og spenning om livet i bygda da vårt land var okkupert av Nazi-Tyskland. Riktignok ble ikke Verdal rammet av krigen på samme måte som for eksempel Steinkjer og Namsos. Men den mørke tida hadde også store følger for folk i Verdal.

— En må være oppmerksom på at det er seierherrens framstilling en har hatt som grunnlagsmateriale, skriver forfatter Morten Veimo i innledningen til boka.
— Så langt det har vært mulig, har en søkt å unngå å rippe opp i sår fra ei vond tid, ei tid med bitre motsetninger i bygdemiljøet, mellom naboer og innen familie. Et samfunn som var kløvd etter helt spesielle og ukjente skillelinjer.

.................
Tekst og foto:

Jon Holmlimo