Søk på  historielagets hjemmeside.
Aktiviteter
Styre, utvalg og om historielaget..
Årbøker og diverse publikasjoner...
Kirkene i Verdal
Lenker
Minnesmerker og bautaer...
Verdalsraset...
Diverse presseomtale av historielaget...
Diverse saker...
Gate- og vegnavn i Verdal kommune
Kulturskatter...
Sagn og historier fra Verdal.

Se også oppslag fra
Verdalingen

Nyheter fra Verdal historielag

LAGT UT PÅ NETT:
26.03.08

Startsiden Aktiviteter Kulturskatter Lenker Minnesmerker Organisatorisk Publiksjoner

HISTORISK ÆRESMEDLEM

VERDAL: Øystein Walberg takket tirsdag kveld for seg som leder i Verdal historielag. Samtidig ble han utnevnt til æresmedlem i laget.

JON HOLMLIMO
redaksjonen@ t-a.no / Tlf 07412

Det var avtroppende nestleder i historielaget, Johannes Overmo, som overrakte æresdiplomet. Han fortalte at Walberg har vært med i lagets styre i 32 år, helt fra det ble reorganisert etter flere års opphold. Han har hatt alle verv i styret - unntatt kassererfunksjonen.

Øystein Walberg
HEDERSDIPLOM: Øystein Walberg
med hedersdiplomet han ble overrakt
på årsmøtet i Verdal Historielag.

De fleste årene har han vært leder. Det er derfor svært god dekning for teksten på diplomet: «Æresmedlem av Verdal Historielag for fortjenstfull innsats med lokalhistorisk arbeid i Verdal.»

Verdal Historielag har 512 medlemmer og åtte æresmedlemmer. Tallet på medlemmer er nokså konstant, men svakt stigende. Det er en gledelig utvikling at stadig flere «yngre» mennesker blir med, heter det i årsmeldingen.

Avtroppende leder Walberg definerte begrepet yngre med personer som ikke har nådd samme alder som ham - det vil si er under 70 år.

Kjetil Dillan ble valgt til ny leder. Med seg i styret får han Kirsten Balgaard, Sissel Eva Almli, Trude Holm og Per Otto Letnes. Øvrige styremedlemmer er utvalgslederne - Arnhild Brustad, årbokredaksjonen, Leif Tiller, salgsnemnda, Turid Aunøien Rein, stadnamnutvalget, Agnes Solli, slektsutvalget og Johannes Overmo, turutvalget.

Selv om Øystein Walberg ikke lenger leder historielaget, er han Walberg definerte begrepet yngre med personer som ikke har nådd samme alder som ham - det vil si er under 70 år.

På årsmøtet ble han valgt inn i valgnemnda, som har en viktig funksjon i laget. Dessuten ble Walberg leder av en nyopprettet nemnd, som får til oppgave å ta seg av registrering og bevaring av minnesteiner og minnesmerker. Dersom det nyvalgte styret bestemmer at nemnda skal være et fullverdig underutvalg i historielaget, vil det ferske æresmedlemmet få fortsatt fartstid i styret.

Det kan tilføyes at Walberg siste høst ble gjenvalgt som leder i den kommunale bygdeboknemnda. Han er derfor ikke truet av arbeidsledighet de nærmeste årene.

Hentet fra Trønder-Avisa 13. mars.2008