Søk på  historielagets hjemmeside.
Aktiviteter
Styre, utvalg og om historielaget..
Årbøker og diverse publikasjoner...
Kirkene i Verdal
Lenker
Minnesmerker og bautaer...
Verdalsraset...
Diverse presseomtale av historielaget...
Diverse saker...
Gate- og vegnavn i Verdal kommune
Kulturskatter...
Sagn og historier fra Verdal.


Se også oppslag i
Trønder-Avisa

Utskriftsvennlig versjon.

Nyheter fra Verdal historielag

LAGT UT PÅ NETT:
28.03.08

Startsiden Aktiviteter Kulturskatter Lenker Minnesmerker Organisatorisk Publiksjoner

- Historielaget holder ikke på hemmeligheter

Øystein Walberg er utnevnt til æresmedlem i Verdal Historielag. Fortsatt har den glødende lokalhistorikeren mye han vil skrive ned, men ledertrøya er overdratt til Kjetil Dillan.

Historieinteressen i Verdal er over gjennomsnittet, og Øystein Walberg mener at grunnlaget ligger i historielagets arbeid og Spelet om Heilag Olav.

- Verdal Historielag har vært en pådriver og inspirator for historieinteressen i kommunen, sier Walberg, som har vært med i styret siden laget ble nystartet midt på 70-tallet.

Øystein Walberg
HEDERSDIPLOM: Øystein Walberg
med hedersdiplomet han fikk på siste årsmøte. Foto: Jon Holmlimo, T-A.

Fra tidlig på 90-tallet har han hatt formannsvervet, fram til tirsdagens årsmøte. Da tok Kjetil Dillan over lederjobben. Den avgåtte formannen skal imidlertid ikke legge pennen død. Nå holder han på med å fullføre et nytt verk om slaget på Stiklestad.

Dele hemmeligheter
- Min jobb har vært å vekke interesse, formidle og legge til rette for andre. Min filosofi har vært at vi skal dele med andre det vi har, og ikke sitte på hemmeligheter, sier Øystein Walberg.
Gjennom flere tiår i skoleverket har han lykkes med denne filosofien. Og det er ikke få ungdomsskoleelever som har fått opp interessen for sin nære historie og sine slektsrøtter når de har sittet under Walbergs inspirerende undervisning. Ekstra glad blir han når han møter tidligere elever som forteller at de på videregående skole har valgt særoppgaver med lokalhistoriske hendelser eller stedsnavn. Og enda artigere er det når han får høre at elevene hans har begynt med historie på universitetsnivå.


LOKALHISTORISK: Øystein Walberg på gamle tufter. Han kan fortelle det meste både om slaget i 1030 og raset i 1893.
  Interesse gjennom valgfag
- Er Verdal helt spesiell når det gjelder interesse for lokalhistorie?
- Vi er nok over gjennomsnittet, og Verdal Historielag med sine 500 medlemmer er et av de største lokallagene i landet. Jeg mener også at Spelet har betydd mye for den lokalhistoriske interessen, som igjen har gitt seg utslag i de mange amatørteatrene i bygda. Interessen for faget er dessuten blitt forsterket fordi vi hadde lokalhistorie som valgfag på begge ungdomsskolene. Anders Bendiksen underviste i Vuku og jeg på Øra. Nå ser ikke skolemyndighetene lenger betydningen av å ha et slikt valgfag, og det synes jeg er synd.
Det kan også føre til at historielaget blir en geriatrisk forening. Da historie var valgfag, klarte vi å rekruttere yngre medlemmer, men nå regnes alle under 70 som unge i vår sammenheng…

Unik slektsgransking
- Er det noen spesielle saker som historielaget har jobbet med og som dere er ekstra stolte av?
- Da kan jeg nevne lokalhistorisk arkiv. Historielaget har investert store midler for å få de beste hjelpemidlene, og mulighetene for slektsgransking i Verdal er helt unike, også sett i landssammenheng. Dette arkivet er blitt et hjerte i det lokalhistoriske arbeidet. Jeg vil gjerne gi en honnør til Ola G. Tromsdal og Olav Røhmesmo som var ordfører og rådmann på den tida det lokalhistoriske arkivet ble etablert. De to var med på å løfte betydningen av vår lokalhistorie opp på det politiske plan.

Dyktige medarbeidere
Øystein Walberg trekker også fram dyktige folk i skriftstyret.
- Grunnlaget for historielagets virksomhet ble lagt i det første skriftstyret. I det hele tatt har vi hatt mange svært dyktige medarbeidere opp gjennom tida. Vi hadde ikke fått til så mye som vi har gjort, uten stor innsats fra dyktige folk, sier Øystein Walberg.
Et annet forhold som bærer frukter, er samarbeidet med bygdeboknemnda. Nå tar forfatterne for seg folk og heimer i hver grend i kommunen, og dette vil etter hvert blir en svær dokumentasjon for bygda.
Den avtroppede formannen viser også til samarbeidet med andre institusjoner og foreninger.
- Vi har samarbeidet med husflidslaget, forsvarsforeningen, folkeakademiet og De Værdalske Befestninger og flere. Gjennom samarbeid utnytter vi det beste hos hverandre og får en bred kontaktflate.

Aktiv forfatter
Selv om Øystein Walberg ser det som en viktig oppgave å inspirere andre, har han også selv bidratt med store dokumentasjoner i skriftlig form. Han har skrevet to bind om verdalsraset, to bind om skogbruk og sagbruk, ei bok om kommunalt selvstyre og ei bok om HV13s historie pluss mange artikler om forskjellige emner.


EVIG FORFATTER: Ny bok om slaget på Stiklestad er snart ferdig fra Øystein Walberg. Han håper et forlag vil gi den ut.

- Blir det generelt mye krigshistorie og lite om hverdagsslit og for eksempel kvinnenes innsats gjennom århundrene?
- Vi har en studie som heter «Dreng og taus i Verdal» av Dagfinn Slettan. Men ellers kunne det kanskje vært noe for yngre studenter å ta for seg mer av hverdagslivet, sier Walberg.
- Er det et område du fortsatt har lyst til å skrive om?
- Jeg holder på med å fullføre ny bok om slaget på Stiklestad. Den blir på 500 sider pluss bilder. Håper bare noen vil gi den ut!
- Men er ikke det temaet ferdig belyst?
- Mye er skrevet om slaget, men det er mye synsing ute og går. For å få en enda bedre forståelse av hva som skjedde, kreves det både militærfaglig bakgrunn og ras-kompetanse. Og det mener jeg at jeg sitter inne med. Synsing er synsing, selv om du er professor, sier Walberg.

Yndlingstema
Det er middelalderen som er Øystein Walbergs fagområde, og noe annet som ligger ham på hjertet, er å få skrevet ned den eldste gårdshistorien fram til 1600-tallet.
- Dette er et yndlingstema for meg. Før år null hadde vi et mildere klima enn nå. Og det er først når det ble kaldere at gårdene dukket opp som institusjon, med hus til dyra. Her er det mye ukjent mark å pløye, for det er først etter 1500 tallet at vi har fyldige, skriftlige kilder fra gårdshistorien. Gårdsnavn er også spennende. Navn som Myhr, Ness, Berg og By er gamle navn i Verdal, sier Walberg.

For et par år siden ga kroppen hans tydelig signal om at han måtte sakke litt på farta, og Øystein Walberg er glad for å slippe formannsvervet i historielaget. Men 70-åringen føler seg frisk og opplagt til å gå løs på mer slag-historie og eldgammel gårdshistorie.

Av Marit Arnesen Veimo


Artikkelen er tilpasset historielagets hjemmeside og er publisert med tillatelse av redaktæren av lokalavisa Innherreds Folkeblad og Verdalingen. Artikkelen stod opprinnelig på trykk i avisa den 15. mars 2008. Noen av bildene er utelatt.