Søk på  historielagets hjemmeside.
Aktiviteter
Styre, utvalg og om historielaget..
Årbøker og diverse publikasjoner...
Kirkene i Verdal
Lenker
Minnesmerker og bautaer...
Verdalsraset...
Diverse presseomtale av historielaget...
Diverse saker...
Gate- og vegnavn i Verdal kommune
Kulturskatter...
Sagn og historier fra Verdal.

Nyheter fra Verdal historielag
Om
Lisbet Nypan

(Norsk biografisk Leksikon)

LAGT UT PÅ NETT:
29.08.2015

Startsiden Aktiviteter Kulturskatter Lenker Minnesmerker Organisatorisk Publiksjoner

Historielaget deltok på Øras dager


Fra historielagets stand under Øras dager - Olav Bjørklund (t.h.) og Annbjørg Støa. Svein Guddingsmo fra Nessgrenda hadde funnet vegen innom historielagets stand under sitt besøk på Øra.

Årets sommermartna i Verdal var i år flyttet fra midten av juni til siste halvdel av august. Men ikke nok med det - arrangementets hovedarena var flyttet fra vest til øst på Øra, samtidig med at Verdalsmartnan ble til Øras dager. I hele Jernbanegata - fra Skysstasjonen til Nordgata - var det martnasbuer. Her var også historielaget på plass.

- Vi deltok i år for tredje gang, forteller leder i salgsnemnda Alf Grønskag. Foruten å markere seg blant flere organisasjoner som hadde flyttet ut på gata, solgte historielaget et betydelig antall bøker. Den mest populære publikasjonen på lagets salgsbord, var boka Lisbet Nypan. Historielaget selger restopplaget av boka for 100 kroner. Da den ble utgitt i 1962 var prisen 12,60, forteller Grønskag.

Salgsleder Grønskag opplyser at det er stor velvilje blant lagets medlemmer til å stille opp som bokselgere på stand. Det gjelder så vel under årboksalget før jul og ved sommermartnan.

.................
Tekst og foto:

Jon Holmlimo

........................................................................................................................
Boka om Lisbet Nypan og andre bøker kan bestilles hos Historielaget. Se oversikt