Søk på  historielagets hjemmeside.
Aktiviteter
Styre, utvalg og om historielaget..
Årbøker og diverse publikasjoner...
Kirkene i Verdal
Lenker
Minnesmerker og bautaer...
Verdalsraset...
Diverse presseomtale av historielaget...
Diverse saker...
Gate- og vegnavn i Verdal kommune
Kulturskatter...
Sagn og historier fra Verdal.Nyheter fra Verdal historielag

LAGT UT PÅ NETT:
14.12.2016

Oppslag i

Fikk du med deg «Verdalsfilmen» fra 1939?

Startsiden Aktiviteter Kulturskatter Lenker Minnesmerker Organisatorisk Publiksjoner

Suksess for den nye verdalsfilmen


Historielagets leder Roald Veimo (nr. tre fra venstre), overrakte blomster til noen av de involverte i den nyrenoverte verdalsfilmen - Tor Haugmark (t.v.), Kjetil Dillan, Veimo, Gry Dillan - datter av Ingvar Dillan, fungerende kinosjef Odd Arne Kippe og tidligere disponent Bjørn Storhaug i Verdal Samvirkelag.

Lørdag 10. desember nypremiere for verdalsfilmen - eller «Samvirkelagsfilmen 1938-39». Det ble en sjelden historietime i en nesten fullsatt kinosal, som rommer 250 personer. Svært mange var også til stede da forestilling nummer to ble kjørt samme dag.

Det var historielaget som var arrangør for filmframvisningen, i samarbeid med Verdal Kino, som i år feirer 100-årsjubileum. Det var 26. desember 1916 at den aller første kinofilmen ble vist i Verdal. Åpningsfilmen var den historisk filmen «Julius Cæsar». Historisk sus var det også over verdalsfilmen - der publikum fikk et nærbilde av bygda, slik den var for nesten 80 år siden.

Lånte filmkamera
Ingvar Dillan skrev historie med filmkamera. Men ikke sitt eget, forteller Gry Dillan - som var blant gjestene på nypremieren. - Far eide ikke noe kamera, men lånte utstyr til sine filmprosjekter. Han har også laget film fra Nøtterøy, som jeg har god kjennskap til.

Ingvar Dillan bodde størstedelen av sitt liv på Nøtterøy, der han var lærer. Men han hadde fritidseiendom i Vuku, der han tilbrakte somrene. Både som filmfotograf og manusforfatter var Dillan dyktig. Han håndterte 16 mm-kameraet med sikkerhet. På de fleste opptakene brukte han stativ, noe som gjør at vi får rolige bilder. At han aldri brukte kameraet som en hageslage, slik amatører ofte fristes til, gir en god filmopplevelse.

Filmen er selvsagt uten autentisk lyd. Derfor brukte Dillan tekstplakater som forteller den aller nødvendigste. I den nye versjonen er filmen sterkt forbedret. Orginalversjonen er digitalisert, har fått lyd i form av leste kommentarer og musikk som gir publikum en unik historiefortelling - med levende bilder fra alle grender i Verdal. Fra Vera og Sandvika nedover de to dalførene til Trondheimsfjorden.


Plakaten til «Samvirkelagsfilmen 1938-39»

Verdal Samvirkelag har lange og sterke tradisjoner i kommunen. På filmen får vi se legendariske Johannes Minsaas, som ledet laget i 50 år, i flere scener. Det er filmopptak fra alle samvirkelagsfilialene - og de var mange.

Mange har bidratt
Det er mange som har bidratt til å gi samvirkelagsfilmen et nytt liv. De som har lagt ned mest arbeid, er utvilsomt historielagets Tor Haugmark og Kjetil Dillan. De har klart å identifisere de fleste av personene vi ser, og laget manus. Kommentarene blir lest av Nils Nordberg, nå NRK-pensjonist. Verdalsdialekten er
perfekt. Nils sier han er verdaling, bosatt i Lørenskog…

Det forslitte ordet suksess kan med stort hell brukes om reaksjonene fra de mange som allerede har sett den renoverte filmen. Tor Haugmark forteller at det er kommet ønsker fra folk om å få se filmen en gang til - og fra personer som ikke fikk anledning til å se den på nypremieren. Det er også foreslått at filmen bør vises på skolene i kommunen.

Etter premiereforestillingen overrakte historielagets leder Roald Veimo blomster til noen av personene som har bidratt til at den historiske verdalsfilmen har fått et nytt liv - Tor Haugmark og Kjetil Dillan fra historielaget, Gry Dillan, fungerende kinosjef Odd Arne Kippe og tidligere disponent Bjørn Storhaug i Verdal Samvirkelag.

...................
Tekst og foto:
Jon Holmlimo

...................................................................................................................

FORKORTET VERSJON AV DEN ORIGINALE VERDALSFILMEN

Vi har kommet over en forkorta originalversjon som Hagergrynkompaniet brukte i en revy i 2007. Har grunnet opphavsrettigheter til musikken måttet fjerne melodien som Hagergrynkompaniet har brukt — og lagt til en melodi som YouTube godtar. Så får i alle fall folk en liten «smakebit» av den opprinnelige filmen…

Forkortet versjon av «Samvirkelagsfilmen 1938-39» benyttet til en revy i 2007 av og med Hagergrynkompaniet i Verdal. Ny lovlig musikk lagt på av Web-ansvarlig.