Søk på  historielagets hjemmeside.
Aktiviteter
Styre, utvalg og om historielaget..
Årbøker og diverse publikasjoner...
Kirkene i Verdal
Lenker
Minnesmerker og bautaer...
Verdalsraset...
Diverse presseomtale av historielaget...
Diverse saker...
Gate- og vegnavn i Verdal kommune
Kulturskatter...
Sagn og historier fra Verdal.

OPPSUMMERT:

  • Seremonien fant sted den 30. juni
    kl 14.00.

  • Det hele ble bundet sammen av Svein J. Svensson.

  • Kalle Garli underholdt med sangene «Som en føggel» av en lokal størrelse, samt «Stad i ljus».

  • Ordfører Bjørn Iversen holdt tale til hedersmennene Oddmund Steinsmo, Olav Sagvold og John Haugan.

  • Medlemmer av «Foreningen for bevaring av de Værdalske befestninger» sto æresvakt.

  • Øystein Walberg fra Verdal historielag fikk blomster av ordføreren.

LAGT UT PÅ NETT:
12.07.07

Startsiden Aktiviteter Kulturskatter Lenker Minnesmerker Organisatorisk Publiksjoner

MINNESTEIN OVER GRENSELOSENE
Av Øystein Walberg. Foto: Kjetil Dillan.
(Redigert versjon i forhold til opprinnelig versjon publisert i Verdalingen torsdag 28. juni 2007.)


Ordfører Bjørn Iversen t.v. og Øystein Walberg t.h. I midten har vi fra venstre hedersmennene, losene
Oddmund Steinsmo, Olav Sagvold, og John Haugan - som med fare for eget liv og represalier mot
familiene
hjalp folk over til sikkerhet i Sverige.

Den andre minnesteinen over grenselosenes innsats under 2. verdenskrig ble avduket kl 14.00 ved St. Olavs bru ved Innsvatnet i Verdal lørdag 30. Juni 2007. Den første ble avduket forrige sommer ved Skjækerfossen. Dermed får hoveddalførene i Verdal hver sin minnestein.

Med fare for eget liv og represalier mot familiene ledet grenselosene folk på flukt til svenskegrensen. Flyktningene kunne være norske borgere som av forkjellige grunner måtte flykte, krigsfanger som hadde rømt fra fangenskap, eller allierte flygere som var blitt skutt ned. Alle disse hadde som mål å nå frem til det nøytrale Sverige.

TYSKE VAKTER
Over Verdal var avstandene til grensen forholdsvis korte, men rutene gikk gjennom tungt og vanskelig fjellterreng. Rutene besto av etapper hvor nye lokalkjente loser tok over for hver etappe. For fremmede var det absolutt nødvendig med hjelp av lokalkjente folk. Rutene gikk i fjellterreng både på helgådalssiden og inndalssiden. Rutene på inndalssiden ble regnet som vanskelige og farlige fordi tyskerne hadde faste vaktstyrker ved Sandvika. Hvor mange som trygt ble loset over fjellet, er ukjent, men det var ikke få.

Som oftest kom beskjed om behov for losing helt overraskende. Da var det ikke tid til å nøle, og folk måtte ut uansett hva for vær og værforhold det var. Normalt stod det om liv. Så vidt vites, ble ingen av dem som ble loset gjennom Verdal, tatt, men enkelte krigsfanger som ikke hadde hjelp, ble dessverre fanget og henrettet omtrent på stedet. Det var for det meste serbere som hadde rømt fra slavearbeidene ved kystfortene ute på Fosen.

UKJENTE LOSER
Som oftest kjente ikke grenselosene hverandre med unntak av brødre og naboer som drev med denne farlige geskjeften. Ikke en gang familiene visste alltid om hva som skjedde. Og de som ble loset, visste ikke hvem losene var. Det var for farlig å vite for mye. Under krigen lærte man seg å holde munn. Grenselosenes innsats er bredt omtalt i Verdalsboka, Krig, okkupasjon og motstand av Morten Veimo. Minnesteinen har inskripsjonen «Takk til grenselosene for innsatsen 1940 - 1945». Arbeidet er utført av Karl Johan Bjørgvik.

Ordfører Bjørn Iversen holdt talen, mens avdukingen ble foretatt av de siste gjenlevende grenseloser i Verdal, John Haugan og Olav Sagvold. Medlemmer av Foreningen til bevaring av de Værdalske befestninger stod æresvakt. Steinen er satt opp som et samarbeid mellom Verdal Historielag, Verdal kommune, Statens vegvesen, Foreningen til bevaring av De værdalske befestninger og Innherred Forsvarsforening.


Ordfører Bjørn Iversen holder talen. Medlemmer av Foreningen til bevaring av de
Værdalske befestninger står æresvakt.


Kalle Garli underholer med sin gitar. Til venstre: medlemmer av Foreningen til bevaring av de
Værdalske befestninger. Bak mikrofonen:
Svein J. Svensson.


Minnesteinen, utført av Karl Johan Bjørgvik har inskripsjonen
«Takk til grenselosene for innsatsen
1940 - 1945».
Til høyre: Kalle Garli i kjent positur.

Ordfører Bjørn Iversens tale kan i sin helhet leses her. (PDF-format)