Søk på  historielagets hjemmeside.
Aktiviteter
Styre, utvalg og om historielaget..
Årbøker og diverse publikasjoner...
Kirkene i Verdal
Lenker
Minnesmerker og bautaer...
Verdalsraset...
Diverse presseomtale av historielaget...
Diverse saker...
Gate- og vegnavn i Verdal kommune
Kulturskatter...
Sagn og historier fra Verdal.


Nyheter fra Verdal historielag

LAGT UT PÅ NETT:
06.06.07

Startsiden Aktiviteter Kulturskatter Lenker Minnesmerker Organisatorisk Publiksjoner

NY MILORGMARSJ


PLANLEGGING: Her diskuteres Milorgmarsjens 3. etappe. Fra venstre: Kristin Julnes, Inger Holmli, Bente Haldorsen, Gudrun T. Olsen, Ingrid Jønsson, Julie Haldorsen, Wenche Bratli, Grete Ward og Gunnlaug Woll.

Det blir Milorgmarsj i år også, et par måneder senere enn i fjor og i forfjor.

Det var Leirådal sanitetslag som tok initiativet til Milorgmarsjen i 2005, og de valgte da å følge leia Rolf Nevermo fulgte da han rømte til Sverige i juli 1944. Den såkalte Milorgruta loset hundrevis av mennesker over til det nøytrale Sverige i løpet av krigen. Losene hadde sin egen varslingsrutine som gikk på koder, og rutene varierte hele tiden, dette av sikkerhetsmessige hensyn.

I 2005 fulgte Leirådalingene etappen Ottleif Hallem fulgte Nevermo, fra Hallem til Skavdalen. I fjor tok Ulvilla sanitetslag over på strekningen Kluken - Skjækerfossen, der John Kluken og John Haugan var loser i 1944. Etappen ble avsluttet med avduking av en takkebauta til grenselosene ved Skjækerfossen med ordføreren til stede.

Neste etappe i 1944 var det Ole J. Haugan som fulgte Nevermo innover Skjækerdalen og til Olav Sagvold tok over ved Storvukusetra og fulgte med til Esingen på svensk side.

Av praktiske og sikkerhetsmessige årsaker er det besluttet å hoppe over fjellstrekningene. Ulvilla sanitet har derfor henvendt seg til Vera sanitetslag, som har sagt seg villig til å arrangere en avslutningsetappe mellom Strådalen og Esingen søndag 12. august 2007, en strekning på 7 km hver vei. Det blir lagt opp til historiske orienteringer både i Strådalen og Esingen.

Verdal Historielag har vært medarrangør og støttespiller både i 2005 og 2006, og det samme blir tilfelle også i år. Ulvilla sanitet vil også hjelpe til med arrangementet.

Av forskjellige årsaker er det ikke mulig å arrangere marsjen i juni i år, men i august blir det marsj, så de mange trofaste marsjdeltagerne får to måneder ekstra å trene på.

AV: Johannes Overmo, nestleder i Verdal Historielag
Også publisert i Verdalingen, 5. juni 2007.