Mektig 120-årsmarkering for Verdalsraset


Etter premieren natt til 19. mai. Publikums hyllest til komponist og dirigent Asgeir Skrove (i midten), skue- spillerne Hildegunn Eggen og Paul Ottar Haga.

Da publikum forlot borggården ved Stiklestad nasjonale kultursenter etter midnatt natt til 19. mai, var det 120 år siden den ufattelige raskatastrofen rammet Verdal. Verdalsoratoriet, som for første gang ble oppført ved 100-årsmarkeringen for Verdalsraset, er nå som den gang en mektig kunstnerisk opplevelse.

Det er Hans Rotmo som har skrevet teksten. Asgeir Skrove er ansvarlige for den musikalske delen. Han dirigerer også denne gang kor og orkester.

På verdalsdialekt
Teksten er sterk. Det er også musikken. To resitatører - skuespillerne Hildegunn Eggen og Paul Ottar Haga - er begge verdalinger. Teksten de framfører er på verdalsdialekt, noe som er med på å gjøre den dramatiske framstillingen troverdig. Vi får skildret ulike hendinger 18. mai som folk ikke helt skjønte, men likevel forsøkte å forklare.

Så kommer raset. Musikken er så sterk at publikum fornemmer at taket i borggården er i ferd med å lette og veggene revne…

Historien som formidles er om familien på Elleseusplassen - før, under og etter katastrofen som rammet så hardt. 116 mennesker mistet livet. Ikke rart at mange mente at dommedag var kommet. Oratoriet forteller en brutal historie, men publikum får også føle samholdet og håpet om ei ny framtid.


Bortimot 200 musikere og sangere deltar i oratoriet - Arbeidernes Musikkorps, Vinne Musikkorps, Ørmelen Blandakor, Dalaklang, Verdal Mannskor, Sul Sangkor og Verdalsoratoriets barnekor. Men andre musikere og sangere i regionen er med.

Sol over land - Mathilde
Småjenta Mathilde på Elleseusplassen er en av hovedpersonene i oratoriet. Tre av de elleve sangene er knyttet til henne. «Sol over land - Mathilde», er den ene:

Sol over land.
Et barnesmil er borte,
stille vi står her i skyggen av den sorte.
Og ser inn i dødens gap.
Et drap, et grusomt drap.
Og en du kjenner godt er død.

Ness Idrettslag bidro under 120-årsmarkeringen med vardetenning på Kvindfjellet. Da publikum natt til 19. mai kom ut fra borggården ved kultursenteret, kunnet bållyset på fjellet sees.

Publikums-suksess
Årets forestillinger ble en publikums-suksess. Alle tre forestillinger ble utsolgt. Det vil si at om lag 2.000 mennesker opplevde oratoriet - premieren pinseaften 18. mai kl. 23.00, samt forestillingene 1. og 2. pinsedag kl. 18.00.

- Hugo Nilssen, leder for arrangøren Foreningen Verdalsoratoriet, er svært godt fornøyd årets forestillinger. - Vi var spente på om vi ville få tilstrekkelig publikumsoppslutning. Pinsehelga var kanskje ikke det beste tidspunkt, mente vi. Men vi tok heldigvis feil. At Verdalsoratoriet har kunstnerisk kraft, visste vi, og den oppfatningen er ytterligere forsterket. Hans Rotmos tekst i Verdalsoratoriet er etter min mening den beste han noen sinne har skrevet. Asgeir Skrove har på den musikalske side levert et mesterverk.

- Nå blir det ti år til neste oppsetning?

- Det kan jeg ikke svare på. Etter årets suksess kan det synes som det blir lang tid med ti år. Diskusjonen og bestemmelsen om neste oppsetning må tas av lagene som står bak vår forening - Arbeidernes Musikkorps, Ørmelen Blandakor, Vinne Musikkorps og Dalaklang, sier Hugo Nilssen.

Gripende minnegudstjeneste


Fra minnegudstjenesten i Stiklestad kirke om kvelden 18. mai. Skuespiller Hildegunn Eggen og prost Nils Åge Aune leser navnene på de 116 ofrene i Verdalsraset.

I anledning 120-årsmarkeringen av Verdalsraset ble det kl. 21.00 pinseaften holdt minnegudstjeneste i Stiklestad kirke. Her medvirket prost Nils Åge Aune, kantor Olav Ludvig Bosnes, solist Trude Buran og skuespiller Hildegunn Eggen.

Foruten salmesang og andakt, var det i gudstjenesten en minnedel. Den besto av bønn, framføring av «Altar» av Haldis Moren Vesås ved Hildegunn Eggen. Lystenning og navneopplesning av de 116 ofrene i raset var gripende. Opplesningen ved Eggen og Aune ble ledsaget av orgelmusikk. Solist Buran sang «Du måste finnas» fra «Kristina från Duemåla».

Oppslutningen om gudstjenesten kunne vært større. Under minnegudstjenesten ved 100-årsmarkeringen var det fullsatt kirke.

....................................
Tekst og foto: Jon Holmlimo

FAKTA
.......................................................................................................................................

Verdalsoratoriet
Tekst: Hans Rotmo. Musikk: Asgeir Skrove. Resitatører: Hildegunn Eggen og Paul-Ottar Haga. Kor: Ørmelen blandakor, Dalaklang, Verdal mannskor, Sul sangkor, VerdaIsoratoriets barnekor og øvrige fra regionen. Korps: Vinne musikkorps, Arbeidernes musikkorps og øvrige fra regionen. Dirigent: Asgeir Skrove. Produksjonsleder: Hanna Solberg Christoffersen. Ass. prod-leder: Arne Espen Dillan. Grafisk design: WOW Reklame. Lyd og lys: Stiklestad lyd og lys

Tid og sted: Borggården, Stiklestad Nasjonale Kultursenter 18. mai kl. 23.00,19. mai og 20. mai kl. 1800.

Verdalsoratoriet ble også oppført i 2003 og 1993.

Hjemmesiden til De Værdalske Befestninger