Søk på  historielagets hjemmeside.
Aktiviteter
Styre, utvalg og om historielaget..
Årbøker og diverse publikasjoner...
Kirkene i Verdal
Lenker
Minnesmerker og bautaer...
Verdalsraset...
Diverse presseomtale av historielaget...
Diverse saker...
Gate- og vegnavn i Verdal kommune
Kulturskatter...
Sagn og historier fra Verdal.

Nyheter fra Verdal historielag

Om Malså gruver

Besøk også www.verdalsbilder.no!
Trykk på bildet

Mer om
MALSÅ GRUVER
Steinkjer Kulturportal

LAGT UT PÅ NETT:
30.07.2015

Startsiden Aktiviteter Kulturskatter Lenker Minnesmerker Organisatorisk Publiksjoner

Bli med Ogndal og Verdal historielag til Malså gruver


Onsdag 12. august 2015 blir det Fellestur med Ogndal Historielag til Malså gruver. Oppmøte ved gruvene kl. 18.30. Kaffe fra svartkjel, ta med kopp og en matbit. Snorre Tessem og Johs. Overmo orienterer om gruvedrifta.

Mangeårig sjef for Fosdalens gruver i Malm, Snorre Tessem, vil sammen med Johannes Overmo orientere om gruvedrifta her inne. Så blir det gått en runde og sett på sporene etter virksomheten, og til slutt en tur opp til bjørnehiet og setra Sagvoldhaugen med Svorkmosteinen.

Malså ligger i det samme malmstrøket som Gaulstad og Mokk Gruver, videre etter Tinsklompene om Åkervoldgruva og Skjækerdalsgruvene ved Dyrhaugen. Samme malmåre er det også som er i Tromsdalen med kalkforekomstene der.

Gruvedriften i Gaulstad og Mokk startet opp hundre år før Malså. Men driverne der sprengte også ut malm ved Gruvestuberget og Malsågruvene. I Malså kom driften i gang i 1865 med Trondhjemskjøpmenn som investorer. I 1875 kom engelsk kapital inn i bildet, to smelteovner ble bygd, men driften ble lagt ned høsten 1879. Røros Kobberverk hadde drift ved Åkervoldgruva på 1890-tallet. Fra 1916-1918 hadde Sulitjelma Gruver prøvedrift i Malså. Den 20. februar 1917 skjedde ei dødsulykke i Fiskløyssynken, den unge svenske gruvearbeideren Carl Magni Petterson omkom i en sprengningsulykke.

Praktiske opplysninger om turen:
Det er bomveg ved Seter, kr. 30,-pr. bil. Fra parkeringsplassen inne i Malsådalen til gruvene er det en liten halvtimes marsj.
Oppmøtet
inne ved gruvene er kl. 18.30. Hvis man starter fra Øra ca. kl. 17.00, skulle det gå bra. Man tar av fra Rv. 757 ved Volden.

Deltagerne bes ta med kopp og en matbit. Eystein Ness og Ivar Lerfald fra Turutvalget spanderer kaffe fra svartkjel.

Alle er velkommen.

Turutvalget

OPPSUMMERT:
Fellestur med Ogndal Historielag til Malså Gruver onsdag 12. august 2015. Oppmøte ved gruvene kl. 18.30. Kaffe fra svartkjel, ta med kopp og en matbit. Snorre Tessem og Johs. Overmo orienterer om gruvedrifta.

PS: Den planlagte turen til Skalstugan i september blir det ikke noe av.